Profesor Piotr Wolański - człowiek i dzieło/Professor Piotr Wolański - man and work

9 maja br. na godz. 11:00 Muzeum PW zaprasza na wernisaż wystawy "Profesor Piotr Wolański - człowiek i dzieło". Na ekspozycji zobaczymy pamiątki związane z kosmiczną działalnością Profesora i jego osiągnięciami takie jak m.in. zdjęcia z dedykacjami astronautów NASA, medale i dyplomy dokumentujące aktywność prof. Piotra Wolańskiego na forum międzynarodowym.

Prof. dr. hab. inż. Piotr Wolański (1942-2023) był jednym z najznakomitszych polskich naukowców ostatnich dziesięcioleci, wizjonerem, który wniósł ogromne zasługi dla polskiego sektora kosmicznego, kreśląc szereg perspektywicznych obszarów rozwoju oraz hipotez: nt. powstania Księżyca czy wyginięcia dinozaurów. W swojej działalności naukowej podejmował tematy związane z problematyką spalania i metodami diagnostyki procesów spalania, wybuchów, silników spalinowych oraz zderzeń z ciałami niebieskimi. Jego wiedza w zakresie napędów kosmicznych, rozwoju rakiet wielokrotnego użytku oraz przekazywanie tej wiedzy studentom przekładały się na konkretne realizacje. Pod opieką Profesora w Politechnice Warszawskiej został zbudowany pierwszy polski satelita PW-Sat, a kierunek „Lotnictwo i Kosmonautyka” na stałe zagościł w polskich uczelniach.

Wystawa w Muzeum Politechniki Warszawskiej prezentuje sylwetkę prof. Piotra Wolańskiego nie tylko jako cenionego naukowca i wynalazcę, ale również jako człowieka inspirującego pokolenia młodych naukowców w kraju i na świecie. Liczne pamiątki, które po sobie pozostawił, pozwolą przypomnieć najważniejsze dokonania Profesora, stanowiąc jednocześnie świadectwo jego zaangażowania w rozwój polskiej kosmonautyki. W tym miejscu warto przypomnieć, że prof. Piotr Wolański przyczynił się do wyboru oficjalnej nazwy powstałej w 2014 r. Polskiej Agencji Kosmicznej, która odtąd miała używać skrótu POLSA, od angielskiego tłumaczenia polskiej nazwy (Polish Space Agency). Profesor był również jednym z inicjatorów upamiętnienia Mikołaja Kopernika w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Wiedniu, gdzie w czerwcu 2014 r. odsłonięto kopię obrazu Jana Matejki „Mikołaj Kopernik-rozmowa z Bogiem” przedstawiającego tego wybitnego astronoma oraz model satelity „LEM”. Oba eksponaty stanowią do dzisiaj wyłączną oznakę polskiej obecności w ONZ, bowiem będące na ekspozycji popiersie Marii Skłodowskiej-Curie zostało podarowane przez Francuzów.

Galeria>>

W miesiącu otwarcia wystawy, a dokładnie 21 maja, przypada Światowy Dzień Kosmosu. Dlatego też obok pamiątek udostępnionych m.in. przez rodzinę Profesora czy Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa na ekspozycji zobaczymy m.in. łaziki czy modele satelitów PW-Sat 1, PW-Sat 2 opracowane przez Studenckie Koło Astronautyczne przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, którego Profesor był założycielem i opiekunem.

Wystawa zostanie zaprezentowana w ramach cyklu wydarzeń Nocy Muzeów 2024 w Politechnice Warszawskiej.

***

The Warsaw University of Technology Museum invites you to the opening of the exhibition "Professor Piotr Wolański - man and work". The exhibition will feature memorabilia related to the Professor's space activities and achievements, such as: photos with dedications of NASA astronauts, medals, diplomas, and documents of the activity of prof. Piotr Wolański at the international forum.

When?

May 9th, 11:00

Where?

The Main Building of Warsaw University of Technology
The Main Audience Hall level, left cloister
Pl. Politechniki 1

The exhibition will be available to visitors from May 9 to August 31, 2024.

***

Biogram

Prof. Piotr Wolański

Prof. dr hab. inż Piotr Wolański (1942-2023) – profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej i Instytutu Lotnictwa (Sieć Badawcza Łukasiewicz). Od 1966 r. związany z Politechniką Warszawską, gdzie na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa w 1971 r. obronił doktorat, w 1979 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a w 1988 tytuł profesora nauk technicznych. W latach 1987-1990 dziekan swojego macierzystego wydziału, 1981–2012 kierownik Zakładu Silników Lotniczych Division of Aircraft Engines w Instytucie Techniki Cieplnej The Institute of Heat Engineering, w latach 2002–2005 prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej. Od 1990 do 1994 r. prezes Polskiego Towarzystwa Astronautycznego, po upływie kadencji Honorowy Prezes PTA. W 1991 r. rozpoczął współpracę z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa, gdzie zainicjował utworzenie Zakładu Napędów Rakietowych. Od 1995 r. członek Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. W 2003 r. został przewodniczącym tego Komitetu na cztery kolejne kadencje, od 2019 r. jego Przewodniczącym Honorowym. Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego – Wydziału IV Nauk Technicznych, w latach 2016–2022 członek Komitetu Wykonawczego Akademii Inżynierskiej w Polsce. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kadencji 2014–2018. Był również członkiem Międzynarodowej Akademii Astronautycznej (IAA), a także Rady Polskiej Agencji Kosmicznej (2015–2020). Wizjoner, który wniósł ogromne zasługi dla polskiego sektora kosmicznego, kreśląc szereg perspektywicznych obszarów rozwoju oraz hipotez. Odkrywca zapłonu dyfuzyjnego, rozwijający dziedzinę napędów kosmicznych i rakiet wielokrotnego użytku. Doceniany jako wykładowca poza granicami kraju, m.in. na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor (USA), na Northeastern University w Shenyang (Chiny) oraz na Nanyang Technological University (Singapur). Doktor honoris causa Azerbejdżańskiego Państwowego Uniwersytetu Ropy Naftowej i Przemysłu w Baku (1997), Wojskowej Akademii Technicznej im. Józefa Dąbrowskiego w Warszawie (2015). Laureat wielu nagród w tym w 2012 Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku, w 2016 r. nagrody środowiska lotniczego „Błękitne Skrzydła” za całokształt lotniczo-kosmicznej działalności naukowej i dydaktycznej. Jeden z najczęściej cytowanych autorów publikacji naukowej znajdujący się na liście World’s TOP 2% Scientists.

Zgromadzone na wystawie eksponaty pochodzą m.in. ze zbiorów:

- Ewy Wolańskiej i rodziny Profesora,

- dr. inż. Jacka Szymczyka z Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej,

- Studenckiego Koła Astronautycznego przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej,

- Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Komisarz wystawy:

doc. dr inż. Wojciech Urbański

Organizator wystawy:

Politechnika Warszawska
Muzeum Politechniki Warszawskiej

Kiedy i gdzie?

Sala ekspozycyjna Muzeum PW (sala nr 6)
w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej
poziom Dużej Auli, krużganki, lewa strona

Plac Politechniki 1

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w dniach: 9 maja – 31 sierpnia 2024 roku.

Dodatkowe materiały o Profesorze (w jęz. angielskim >>English only) udostępnione przez Polish Technical Review przekazujemy pod poniższymi linkami:

PROFESSOR PIOTR WOLAŃSKI – COSMIC AUTHORITY, THE PEARL OF POLISH SCIENCE

TO BE AS WOLAŃSKI, THAT IS, HOW TO MEET THE DREAMS OF THE YOUNG AGE WHEN BEING A BOY AND INVENTOR OF SPACE DRIVES

Artykuły w Polish Technical Review zostały opracowane przez Izabelę Koptoń-Ryniec z Muzeum Politechniki Warszawskiej.
Zdjęcia w artykule pochodzą ze zbiorów Ewy Wolańskiej oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa.