Spacer i wykład z cyklu „Modernistyczna przestrzeń Warszawy IN SITU 2024”/ Walk and lecture „Modernist space of Warsaw IN SITU 2024”

Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Politechniki Warszawskiej zapraszają na spotkanie z cyklu „Modernistyczna przestrzeń Warszawy IN SITU 2024” w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej dnia 1 czerwca 2024 r.

Prowadzone przez Grzegorza Mikę (absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej) spotkania poświęcone są historii i architekturze stolicy widzianej przez pryzmat dawnych i współczesnych obiektów użyteczności publicznej. Pierwsze spotkanie w tegorocznym cyklu odbędzie się w Gmachu Głównym przy placu Politechniki 1 i rozpocznie się od prelekcji na temat projektu i powstania Gmachu Głównego oraz życia i twórczości autora projektu budynku Stefana Szyllera.

Po wykładzie (ok. 1 godz.) przewidziane jest zwiedzanie wnętrz Gmachu Głównego, w tym sali ekspozycyjnej Muzeum Politechniki Warszawskiej, oraz terenu Kampusu Centralnego. Podczas architektonicznego spaceru uczestnicy z bliska przyjrzą się zabytkowym budynkom z pierwszej połowy XX wieku, które są systematycznie odnawiane i rewitalizowane przez naszą Uczelnię.

UWAGA: liczba uczestników ograniczona.

Wstęp wyłącznie po rejestracji.

Zapisy rozpoczną się 23 maja o godz. 15.00 i potrwają do 31 maja do godz. 12.00 lub do wyczerpania miejsc za pośrednictwem LINKU >>

Informacje organizacyjne:

Data: 1 czerwca 2024 roku.

Miejsce: plac Politechniki 1.

Zbiórka: tylko dla zarejestrowanych uczestników, przed Gmachem Głównym PW od godz. 12.40.

Wykład rozpoczyna się o godz. 13.00.

Wykład i spacer poprowadzi mgr inż. arch. Grzegorz Mika, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, varsavianista i pracownik Muzeum Powstania Warszawskiego.

***

The Warsaw Uprising Museum and the Warsaw University of Technology Museum invite you to a meeting (in Polish only) from the series "Modernist space of Warsaw IN SITU 2024" at the Main Building of the Warsaw University of Technology on June 1, 2024.

Conducted by Grzegorz Mika (a graduate of the Faculty of Architecture of the Warsaw University of Technology), the meetings are devoted to the history and architecture of the capital seen through the prism of old and contemporary public utility buildings. The first meeting in this year's series will take place in the Main Building at Politechnika Square 1 and will begin with a lecture on the design and construction of the Main Building and the life and work of the author of the building's design, Stefan Szyller.

After the lecture (approx. 1 hour), a tour of the interior of the Main Building, including the exhibition hall of the Warsaw University of Technology Museum, and the Central Campus area is planned. During the architectural walk, participants will take a closer look at historic buildings from the first half of the 20th century, which are systematically renovated and revitalized by our University.

NOTE: the number of participants is limited.
Admission only after registration.
Registration will start on May 23 at 3:00 p.m. and will last until May 31 at 12.00 or until seats are filled via the LINK>>

Organizational information:

Date: June 1, 2024.
Location: Politechnika Square 1.
Meeting: only for registered participants, in front of the WUT Main Building from 12.40.
The lecture starts at 1:00 p.m.
The lecture and walk will be led by M.Sc. Eng. arch. Grzegorz Mika, graduate of the Faculty of Architecture of the Warsaw University of Technology, Varsavianist and employee of the Warsaw Uprising Museum.