Wystawa MARZEC 1968

Społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej odegrała znaczącą rolę w wydarzeniach Marca 1968. W dniu 9 marca 1968 roku na Politechnice Warszawskiej odbył się pierwszy wiec popierający studentów Uniwersytetu Warszawskiego i potępiający brutalne działania milicji. Studenci domagali się, aby władze uczelni i Senat zajęły oficjalne stanowisko odnośnie wydarzeń na Uniwersytecie.

Wydarzenia miały charakter spontaniczny, były autentycznym zrywem wolnościowym młodzieży akademickiej, protestem przeciwko postępującym ograniczeniom wolności obywatelskich. Po latach prof. Jerzy Woźnicki powiedział:

"

...Studenci Politechniki Warszawskiej okazali szczególną wrażliwość na patologie życia politycznego i publicznego w Polsce. Studenci Politechniki Warszawskiej przez swoją liczbę, przez liczbę manifestacji, przez strajk, przez ogromny wiec, ogromną manifestację na ulicach Warszawy spowodowali, że wydarzenia marcowe stały się wielką, znaną publiczną manifestacją całego środowiska studenckiego...

prof. Jerzy Woźnicki (cyt. za: Miesięcznik PW, luty 1998)

"

W 54. rocznicę wydarzeń marcowych przedstawiamy Państwu wystawę online, prezentującą zachowane w Muzeum PW dokumenty, ulotki, karteczki z pytaniami zadawanymi przez studentów podczas strajku oraz fotografie z tego okresu. Szczególnie zapraszamy do sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym do obejrzenia plakatów i fragmentów czasopism z marca 1968 roku. Odnaleziono je w czerwcu 2021 roku w sali 213 w Gmachu Głównym podczas prac remontowych, przy tablicy pod podestem dla wykładowcy. Materiały zostały zabezpieczone przez Dział Administracyjno-Gospodarczy PW oraz Biuro Komunikacji i Promocji PW.

Plakaty prezentowane są w sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym PW, Plac Politechniki 1 od 9 marca 2022 r.