Mikrokomputer µMCS 85

Jest to pierwszy w pełni skonstruowany w Polsce mikrokomputer oparty na mikroprocesorze Intel 8085 zrealizowany w pracowni MIKRONIKI w latach 1977/78 w ramach prac Studenckiego Koła Naukowego „Mikronika” na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej, późniejszej Mechatroniki.

Autorami systemu byli studenci, później asystenci mgr inż. Leszek Łęgowiecki, mgr inż. Michał Staszewski i dr inż. Dariusz Pieczerak.

 

Ze względu na embargo (zakaz sprzedaży do Polski) nałożone na mikroprocesory – autorzy  wyjechali do pracy do Holandii a za zarobione tam pieniądze zakupili mikroprocesor i przywieźli go do Polski.

Mikrokomputer został uruchomiony przy użyciu kalkulatora programowanego TEK 31 f-my Tektronics – bo tylko takie środki techniczne były wówczas do dyspozycji (wymagało to oczywiście zaprojektowania własnego asemblera).         

Do zbudowania mikrokomputera wykorzystano m.in. elementy odbiornika telewizyjnego „Vela” i pamięć kasetową „PK1”. Klawiatura oraz wszystkie płytki – procesora, pamięci, komunikacji z otoczeniem zostały zaprojektowane, wykonane i uruchomione w Pracowni MIKRONIKI.

Po uruchomieniu systemu okazał się on tak bardzo przydatny, że należało go obudować w sposób pozwalający na dołączanie do niego szeregu różnych, projektowanych w pracowni sterowników urządzeń technologicznych – taką obudowę skonstruował mgr inż. Bogdan Stanclik. Mikrokomputer został powielony w kilku egzemplarzach jako system uruchomieniowy a jego pewne rozwiązania konstrukcyjne (zwłaszcza wyjątkowo odporna na zakłócenia przemysłowe komunikacja wewnętrzna)  zostały udostępnione ośrodkom badawczym i przemysłowym zwłaszcza ówczesnego Zjednoczenia UNITRA.

System oparty na µMCS 85 był przez wiele lat wykorzystywany w pracach konstrukcyjnych, dydaktycznych i wdrożeniowych w pracowni MIKRONIKI - był pomocny przy uruchamianiu takich urządzeń jak korektory laserowe serii TUL realizowane w pracowni i wdrażane w Instytucie Łączności, automaty montażowe z analizą obrazu (też pierwsze w Polsce!) dla Zakładów Półprzewodników TEWA i kilkanaście innych urządzeń technologicznych wdrożonych w innych ośrodkach przemysłowych, naukowych, dydaktycznych i usługowych w całej Polsce. System stał się również bazą do projektowania wyspecjalizowanych mikrokomputerów do  celów dydaktycznych, komunikacyjnych i pomiarowych – m.in. mikrokomputera AGAT, który był sterownikiem systemu telemetrycznego w czasie badań komety Halley a.