Aktualności

"Pierwszy nadajnik Radiostacji Poznańskiej" - Ciekawe eksponaty w zbiorach Muzeum PW

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu z cyklu: Ciekawe eksponaty w zbiorach Muzeum PW - "Pierwszy nadajnik Radiostacji Poznańskiej"

Cykl filmowy "Ciekawe eksponaty w zbiorach Muzeum PW"

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego filmu z cyklu "Ciekawe eksponaty w zbiorach Muzeum PW" - MIKROKOMPUTER μMCS 85

Wystawa "Rok Mieczysława Wolfkego 2022

W 75. rocznicę śmierci wybitnego polskiego fizyka Mieczysława Wolfkego oraz w setną rocznicę mianowania przez Józefa Piłsudskiego na stanowisko profesora fizyki na Politechnice Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Politechnika Warszawska, Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne oraz Komitet Fizyki Polskiej Akademii Nauk ogłosiły rok 2022 Rokiem Mieczysława Wolfkego. 27 maja br. w Audytorium Fizyki Politechniki Warszawskiej odbędzie się "Sympozjum Roku Mieczysława Wolfkego", natomiast w dniach 28-29 maja będzie miał miejsce "Piknik Naukowy z Wolfkem". Wydarzeniem towarzyszącym obchodom jest wystawa historyczna poświęcona profesorowi Mieczysławowi Wolfkemu przygotowana przez Muzeum Politechniki Warszawskiej we współpracy z Wydziałem Fizyki PW.

Wystawa "Mapa - wczoraj, dziś i jutro" - Noc muzeów 2022

Muzeum Politechniki Warszawskiej w ramach Nocy Muzeów 14 maja 2022 zaprasza na wystawę Wydziału Geodezji i Kartografii PW. Wystawa map i atlasów ilustruje rozwój geodezji i kartografii w ostatnich 200 latach. Ekspozycja obejmuje mapy dawne, również z grupy map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego, mapy tematyczne, w tym katastralne, glebowe, geologiczne i inne, a także współczesne opracowania kartograficzne z tych zakresów, szczególnie autorstwa pracowników Wydziału.

Film „Korporacje akademickie” - rozmowa z Aleksandrem Rostockim, prezesem Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej ze spotkania z Aleksandrem Rostockim – Prezesem Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich. Rozmowę prowadzi Dyrektor Muzeum PW dr Andrzej Ulmer.

Korporacje akademickie - spotkanie z Aleksandrem Rostockim

Pod koniec marca br. w Muzeum Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie z Panem Aleksandrem Rostockim - Prezesem Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich. Na wystawie towarzyszącej spotkaniu zaprezentowano fotografie, dokumenty, dekle (nakrycia głowy), bandy, publikacje itp.

Wystawa MARZEC 1968

Społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej odegrała znaczącą rolę w wydarzeniach Marca 1968. W dniu 9 marca 1968 roku na Politechnice Warszawskiej odbył się pierwszy wiec popierający studentów Uniwersytetu Warszawskiego i potępiający brutalne działania milicji. Studenci domagali się, aby władze uczelni i Senat zajęły oficjalne stanowisko odnośnie wydarzeń na Uniwersytecie.

Film "Naukowy testament"

Zapraszamy do obejrzenia filmu "Naukowy testament" - o wystawie poświęconej pamięci prof. Stefana Hausbrandta opowiada mgr inż. Mariusz Pasik z Wydziału Geodezji i Kartografii PW.

Film "Naukowy testament"

Wystawa Naukowy testament

Tytuł wystawy nawiązuje do zawartości pakunku przygotowanego przed śmiercią przez Prof. Stefana Hausbrandta dla swojego podopiecznego doc. Aleksandra Skórczyńskiego, późniejszego profesora, któremu powierzył zadanie kontynuowania swoich naukowych dokonań.  Na ekspozycji zaprezentowano m.in. rękopisy prac naukowych Profesora, osobiste dokumenty, fotografie, notatki, dyplom, korespondencję, reprinty jego prac geodezyjnych. 

Święto Politechniki Warszawskiej 2021

Z okazji Święta PW, prezentujemy kilkanaście pamiątek i dokumentów z 1915 r. ze zbiorów prof. Mirosława Nadera i Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19, prezentacja dostępna jest wyłącznie on-line.

Wystawa Electricitas omni tempore

Jubileusz 100-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

Wydział Elektryczny we współpracy z Muzeum Politechniki Warszawskiej zaprasza na wystawę jubileuszową. W sali wystawowej Muzeum PW w Gmachu Głównym zaprezentowano interesujące obiekty, które przedstawiają historię elektryczności w Politechnice Warszawskiej, m.in.: radiostacja z 1927 r., stare maszyny elektryczne prądu stałego, silniki z dawnego Zakładu Maszyn Elektrycznych, szafa sterownicza z Zakładu Napędu Elektrycznego, szafy do modelowania sieci wysokiego napięcia. 

Wystawa Jubileusz 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii PW

100-lecie istnienia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej jest znakomitą okazją do przedstawienia wystawy prezentującej wybór pamiątek z okresu jego działalności. W sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym zgromadzono liczne pamiątki w postaci dokumentów, opracowań kartograficznych, akcesoriów oraz instrumentów geodezyjnych. Na szczególną uwagę zasługują osobiste pamiątki po Profesorach Wydziału, często są to własnoręczne skrypty, listy ocen lub korespondencja. Interesująco prezentuje się zbiór prac dyplomowych i opracowań z okresu sprzed II Wojny Światowej.

Filmy zrealizowane przez Muzeum PW

Zapraszamy do obejrzenia filmów "Technika i sztuka", "Ordery świata", "Prezydent Mościcki i jego czasy".

Wystawa stała Dzieje Politechniki Warszawskiej

Ekspozycja obejmuje pamiątki po Szkole Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, m.in. Akt powołania Kajetana Garbińskiego na członka Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk z 1824 r., opatrzony podpisem Stanisława Staszica, portret i popiersie Stanisława Staszica. Można zobaczyć również eksponaty z okresu działalności Instytutu Politechnicznego im. Cara Mikołaja II - dokumenty, fotografie, replikę munduru studenta. Wśród pamiątek z otwarcia polskojęzycznej Politechniki w 1915 r. znajdują się listy gratulacyjne, Statut Tymczasowy Politechniki Warszawskiej, medal upamiętniający otwarcie uczelni.

Spotkanie Technika i sztuka

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej ze spotkania "Technika i sztuka".

W filmie mamy okazję podziwiać wspaniałe akwarele o tematyce pejzaży polskich, parków miejskich, kwiatów, nieba i domów Brukseli oraz pięknych zakątków Wenecji.

Wystawa Ordery świata

Wykład o wybranych orderach i odznaczeniach oraz ich historii prowadzi dr Zbigniew Dunin-Wilczyński - historyk, muzealnik, były starszy kustosz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Dr Zbigniew Dunin-Wilczyński specjalizuje się w historii wojskowości i falerystyce. Jest autorem wielu publikacji na temat orderów i odznaczeń.

Wystawa dostępna jest wyłącznie on-line.

Wystawa Prezydent Ignacy Mościcki i jego czasy

Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym Dyrektor Muzeum PW dr Andrzej Ulmer prezentuje ekspozycję i przybliża postać  prezydenta Ignacego Mościckiego.

Wystawa Politechnika Warszawska w zbiorach Muzeum Katyńskiego

Wernisaż fotografii prof. Krzysztofa Heyke "Nie tylko Katyń... miejsca deportacji obywateli Rzeczpospolitej na Syberię"

Wystawa Korporantów wojenne drogi

Wystawa ukazuje wojenne losy członków elitarnych organizacji studenckich, za które uważane są korporacje akademickie. Jest zwieńczeniem wieloletniej pracy osób pragnących przedstawić historię korporacji, a przede wszystkim upamiętnić i przybliżyć udział polskich działaczy akademickich w walce o niepodległość na przestrzeni XIX i XX w. 

Wystawa Blask Legii Honorowej w Politechnice Warszawskiej

Na wystawie prezentowane są m.in. oryginalne dokumenty nadania oraz ordery Legii Honorowej od ustanowienia do chwili obecnej, ryciny, fotografie, obrazy.

Wystawa Legia Akademicka i odzyskanie niepodległości

Wystawa poświęcona jest setnej rocznicy powołania Legii Akademickiej i jej roli w walce o niepodległość Polski. Prezentowane na wystawie eksponaty i materiały pochodzą ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum SGGW, dr. inż. Sylwestra Gładysia, prof. Mirosława Nadera, Tadeusza Burchackiego.

Wystawa Akwarele Ewy Anny Wasiutyńskiej

Ewa Anna Wasiutyńska równolegle do zawodu architekta rysuje i maluje - od roku 2007 akwarele o tematyce kwiatów, nieba i domów Brukseli, pejzaży polskich. Bierze udział w wystawach w Gdańsku i Warszawie, a także w Paryżu - 83 Salon Międzynarodowy "Ligne et Couleur" o tematyce Miroir (Lustro) w kwietniu 2018 r. oraz w Wenecji - XXVII Wystawa Międzynarodowa "Ligne et Couleur" Stowarzyszenia Architektów Artystów o temtyce "Libera Tutti" (Wolność dla Wszystkich) we wrześniu 2018 r.

Wystawa Walka o wolność i tożsamość narodową

100-lecie niepodległości Polski

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Na ekspozycji można zobaczyć m.in. pamiątki z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, portret Jana Paderewskiego, obrazy pędzla Jacka Macyszyna, szable i lance ułańskie, figury legionistów, medale, odznaczenia i plakiety, pocztówki, fotografie, publikacje i dokumenty z epoki. Prezentowane na wystawie eksponaty pochodzą ze zbiorów prof. Mirosława Nadera, Dyrektora Muzeum Ordynariatu Polowego płk. dr. Jacka Macyszyna, pana Piotra Ciborowskiego oraz Muzeum PW. 

Wystawa Konstanty Sylwin Jakimowicz

"Ze szkicownika architekta"

Wśród eksponatów prezentowanych na wystawie zobaczyć można m.in. dokumenty, dyplomy, projekty, fotografie rodzinne, czasopisma. Cenną pamiątką na ekspozycji jest zachowany w zbiorach rodzinnych architekta "Szkicownik" zawierający ponad 170 rysunków różnych postaci.

Wystawa Historia Politechniki Warszawskiej

Z okazji Święta Politechniki Warszawskiej, Muzeum PW zaprasza do zwiedzania wystawy poświęconej historii naszej Uczelni. Na 15 planszach prezentowane są fotografie i dokumenty ilustrujące historię Politechniki Warszawskiej od Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego do czasu odbudowy Uczelni po II wojnie światowej.