Aktualności

Akwarele Ewy Anny Wasiutyńskiej – kolejna wystawa artystki w Muzeum PW

Obrazy Ewy Anny Wasiutyńskiej niezmiennie fascynują delikatnością przekazu, barwą i przestrzenią. Pejzaże, krajobrazy parków miejskich, miast i pałaców wszystkie te elementy odnajdziemy na wystawie prezentowanej od 29 maja w Muzeum PW.

Noc Muzeów 2023 w Muzeum Politechniki Warszawskiej

W sobotni wieczór 13 maja 2023 r. Muzeum Politechniki Warszawskiej zaprosiło na bliskie spotkania w przestrzeni sali ekspozycyjnej w Gmachu Głównym, które uatrakcyjniły okolicznościowe wystawy związane z historią Uczelni oraz Skandynawią.

„Profesor Zbigniew Kączkowski – życie i twórczość”

Jubileusz urodzin prof. Zbigniewa Kączkowskiego uświetniła wystawa w Muzeum Politechniki Warszawskiej prezentująca eksponaty ze zbiorów Wydziału Inżynierii Lądowej związane z postacią tego wybitnego specjalisty w dziedzinie mechaniki budowli i teorii konstrukcji inżynierskich.

Medale i odznaczenia Finlandii – wystawa w Muzeum PW

Od lutego 2023 r. w sali ekspozycyjnej Muzeum PW można oglądać wystawę, na której prezentowane są fińskie medale i odznaczenia. Jej wernisaż odbył się 23 stycznia br. podczas Salonu Historycznego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW „Finlandia – nasz nowy sojusznik w NATO”.

Wirtualny spacer po Muzeum Politechniki Warszawskiej

Muzeum Politechniki Warszawskiej wychodząc na przeciw oczekiwaniom odwiedzających uruchomiło na stronie internetowej wirtualny spacer, który umożliwia zapoznanie się z ekspozycją dostępną w krużgankach Gmachu Głównego Uczelni. Tematyka zwiedzania związana jest z dziejami Politechniki, jej symbolami i dokonaniami naukowców.

"Pierwszy nadajnik Radiostacji Poznańskiej" - Ciekawe eksponaty w zbiorach Muzeum PW

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu z cyklu: Ciekawe eksponaty w zbiorach Muzeum PW - "Pierwszy nadajnik Radiostacji Poznańskiej"

Cykl filmowy "Ciekawe eksponaty w zbiorach Muzeum PW"

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego filmu z cyklu "Ciekawe eksponaty w zbiorach Muzeum PW" - MIKROKOMPUTER μMCS 85

Wystawa "Rok Mieczysława Wolfkego 2022

W 75. rocznicę śmierci wybitnego polskiego fizyka Mieczysława Wolfkego oraz w setną rocznicę mianowania przez Józefa Piłsudskiego na stanowisko profesora fizyki na Politechnice Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Politechnika Warszawska, Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne oraz Komitet Fizyki Polskiej Akademii Nauk ogłosiły rok 2022 Rokiem Mieczysława Wolfkego. 

Wystawa "Mapa - wczoraj, dziś i jutro" - Noc muzeów 2022

Muzeum Politechniki Warszawskiej w ramach Nocy Muzeów 14 maja 2022 włączyło się w organizację wystawy Wydziału Geodezji i Kartografii PW. Wystawa map i atlasów ilustrowała rozwój geodezji i kartografii w ostatnich 200 latach. Ekspozycja objęła mapy dawne, również z grupy map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego, mapy tematyczne, w tym katastralne, glebowe, geologiczne i inne, a także współczesne opracowania kartograficzne z tych zakresów, szczególnie autorstwa pracowników Wydziału.

Film „Korporacje akademickie” - rozmowa z Aleksandrem Rostockim, prezesem Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej ze spotkania z Aleksandrem Rostockim – Prezesem Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich. Rozmowę prowadzi Dyrektor Muzeum PW dr Andrzej Ulmer.

Korporacje akademickie - spotkanie z Aleksandrem Rostockim

Pod koniec marca 2022 r. w Muzeum Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie z Panem Aleksandrem Rostockim - Prezesem Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich. Na wystawie towarzyszącej spotkaniu zaprezentowano fotografie, dokumenty, dekle (nakrycia głowy), bandy, publikacje itp.

Wystawa MARZEC 1968

Społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej odegrała znaczącą rolę w wydarzeniach Marca 1968. W dniu 9 marca 1968 roku na Politechnice Warszawskiej odbył się pierwszy wiec popierający studentów Uniwersytetu Warszawskiego i potępiający brutalne działania milicji. Studenci domagali się, aby władze uczelni i Senat zajęły oficjalne stanowisko odnośnie wydarzeń na Uniwersytecie.

Film "Naukowy testament"

Zapraszamy do obejrzenia filmu "Naukowy testament" - o wystawie poświęconej pamięci prof. Stefana Hausbrandta opowiada mgr inż. Mariusz Pasik z Wydziału Geodezji i Kartografii PW.

Film "Naukowy testament"

Wystawa Naukowy testament

Tytuł grudniowej wystawy nawiązywał do zawartości pakunku przygotowanego przed śmiercią przez prof. Stefana Hausbrandta dla swojego podopiecznego doc. Aleksandra Skórczyńskiego, późniejszego profesora, któremu powierzył zadanie kontynuowania swoich naukowych dokonań. Na ekspozycji zaprezentowano m.in. rękopisy prac naukowych Profesora, osobiste dokumenty, fotografie, notatki, dyplom, korespondencję, reprinty jego prac geodezyjnych. 

Święto Politechniki Warszawskiej 2021

Z okazji Święta PW prezentujemy kilkanaście pamiątek i dokumentów z 1915 r. ze zbiorów prof. Mirosława Nadera i Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Wystawa Electricitas omni tempore

Jubileusz 100-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

W sali wystawowej Muzeum PW w Gmachu Głównym zaprezentowano interesujące obiekty, które przedstawiają historię elektryczności w Politechnice Warszawskiej, m.in.: radiostacja z 1927 r., stare maszyny elektryczne prądu stałego, silniki z dawnego Zakładu Maszyn Elektrycznych, szafa sterownicza z Zakładu Napędu Elektrycznego, szafy do modelowania sieci wysokiego napięcia. 

Wystawa Jubileusz 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii PW

100-lecie istnienia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej było znakomitą okazją do przedstawienia wystawy prezentującej wybór pamiątek z okresu jego działalności. W sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym zgromadzono liczne pamiątki w postaci dokumentów, opracowań kartograficznych, akcesoriów oraz instrumentów geodezyjnych. Szczególną uwagę odwiedzających skupiały osobiste pamiątki po Profesorach Wydziału, często własnoręczne skrypty, listy ocen lub korespondencja. Interesująco prezentował się również zbiór prac dyplomowych i opracowań z okresu sprzed II Wojny Światowej.

Filmy zrealizowane przez Muzeum PW

Zapraszamy do oglądania filmów Muzeum Politechniki Warszawskiej "Technika i sztuka", "Ordery świata", "Prezydent Mościcki i jego czasy". A już wkrótce przedstawimy kolejne realizacje, które przybliżą m.in. historię najciekawszych eksponatów prezentowanych na naszych wystawach. 

Wystawa stała Dzieje Politechniki Warszawskiej

Ekspozycja obejmuje pamiątki po Szkole Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, m.in. Akt powołania Kajetana Garbińskiego na członka Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk z 1824 r., opatrzony podpisem Stanisława Staszica, portret i popiersie Stanisława Staszica. Można zobaczyć również eksponaty z okresu działalności Instytutu Politechnicznego im. Cara Mikołaja II - dokumenty, fotografie, replikę munduru studenta. Wśród pamiątek z otwarcia polskojęzycznej Politechniki w 1915 r. znajdują się listy gratulacyjne, Statut Tymczasowy Politechniki Warszawskiej, medal upamiętniający otwarcie uczelni.

Spotkanie Technika i sztuka

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej ze spotkania "Technika i sztuka".

W filmie mamy okazję podziwiać wspaniałe akwarele o tematyce pejzaży polskich, parków miejskich, kwiatów, nieba i domów Brukseli oraz pięknych zakątków Wenecji.

Wystawa Ordery świata

Wykład o wybranych orderach i odznaczeniach oraz ich historii prowadzi dr Zbigniew Dunin-Wilczyński - historyk, muzealnik, były starszy kustosz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Dr Zbigniew Dunin-Wilczyński specjalizuje się w historii wojskowości i falerystyce. Jest autorem wielu publikacji na temat orderów i odznaczeń.

Wystawa Prezydent Ignacy Mościcki i jego czasy

Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym dyrektor Muzeum PW dr Andrzej Ulmer prezentuje ekspozycję i przybliża postać prezydenta Ignacego Mościckiego.

Wystawa Politechnika Warszawska w zbiorach Muzeum Katyńskiego

Wernisaż fotografii prof. Krzysztofa Heyke "Nie tylko Katyń... miejsca deportacji obywateli Rzeczpospolitej na Syberię"

Wystawa Korporantów wojenne drogi

Wystawa ukazuje wojenne losy członków elitarnych organizacji studenckich, za które uważane są korporacje akademickie. Jest zwieńczeniem wieloletniej pracy osób pragnących przedstawić historię korporacji, a przede wszystkim upamiętnić i przybliżyć udział polskich działaczy akademickich w walce o niepodległość na przestrzeni XIX i XX w. 

Wystawa Blask Legii Honorowej w Politechnice Warszawskiej

Na wystawie prezentowane są m.in. oryginalne dokumenty nadania oraz ordery Legii Honorowej od ustanowienia do chwili obecnej, ryciny, fotografie, obrazy.