Filmy zrealizowane przez Muzeum PW

Zapraszamy do obejrzenia filmów zrealizowanych przez Muzeum PW.

Film „Korporacje akademickie” - rozmowę z Aleksandrem Rostocki – Prezesem Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich prowadzi Dyrektor Muzeum PW dr Andrzej Ulmer.

Film "Prezydent Ignacy Mościcki i jego czasy" - dyrektor Muzeum PW dr Andrzej Ulmer prezentuje ekspozycję "Prezydent Ignacy Mościcki i jego czasy" przedstawiając na jej tle biografię Ignacego Mościckiego. Na wystawie zaprezentowano eksponaty ze zbiorów prywatnego archiwum prof. Mirosława Nadera, Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Film "Ordery świata" - wykład o wybranych orderach i odznaczeniach oraz ich historii prowadzi dr Zbigniew Dunin-Wilczyński.

Film "Technika i sztuka" - rozmowę z inż. arch. Ewą Anną Wasiutyńską prowadzi Dyrektor Muzeum PW dr Andrzej Ulmer.

Film "Naukowy testament" - o wystawie poświęconej pamięci prof. Stefana Hausbrandta opowiada mgr inż. Mariusz Pasik z Wydziału Geodezji i Kartografii PW.