Filmy zrealizowane przez Muzeum PW

Zapraszamy do obejrzenia filmów zrealizowanych przez Muzeum PW

Film Życie i działalność Rektora PW prof. Władysława Findeisena

Film "Naukowy testament" - o wystawie poświęconej pamięci prof. Stefana Hausbrandta opowiada mgr inż. Mariusz Pasik z Wydziału Geodezji i Kartografii PW.

Film „Korporacje akademickie” - rozmowę z Aleksandrem Rostockim – Prezesem Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich prowadzi Dyrektor Muzeum PW dr Andrzej Ulmer.

Film "Prezydent Ignacy Mościcki i jego czasy" - dyrektor Muzeum PW dr Andrzej Ulmer prezentuje ekspozycję "Prezydent Ignacy Mościcki i jego czasy" przedstawiając na jej tle biografię Ignacego Mościckiego. Na wystawie zaprezentowano eksponaty ze zbiorów prywatnego archiwum prof. Mirosława Nadera, Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Film "Ordery świata" - wykład o wybranych orderach i odznaczeniach oraz ich historii prowadzi dr Zbigniew Dunin-Wilczyński.

Film "Technika i sztuka" - rozmowę z inż. arch. Ewą Anną Wasiutyńską prowadzi Dyrektor Muzeum PW dr Andrzej Ulmer.

Cykl filmowy "Ciekawe eksponaty w zbiorach Muzeum PW"

Pierwszy nadajnik Radiostacji Poznańskiej/The first transmitter of the Poznań Radio Station

W listopadzie 1999 r. z Instytutu Radioelektroniki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych przetransportowano do Muzeum Politechniki Warszawskiej obiekt o długiej i ciekawej historii – doświadczalny nadajnik radiowy w ciężkiej choć ażurowej obudowie. Właśnie obudowa ma najdłuższą historię. Skonstruowano w niej pierwszy nadajnik Radiostacji Poznańskiej, pracujący od 24 kwietnia 1927 r. z mocą 1,5 kW w terenie objętym zasięgiem stacji głównie niemieckich.

Mikrokomputer µMCS 85/Microcomputer µMCS 85

Jest to pierwszy w pełni skonstruowany w Polsce mikrokomputer oparty na mikroprocesorze Intel 8085 zrealizowany w pracowni MIKRONIKI w latach 1977/78 w ramach prac Studenckiego Koła Naukowego „Mikronika” na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej, późniejszej Mechatroniki. Autorami systemu byli studenci, później asystenci mgr inż. Leszek Łęgowiecki, mgr inż. Michał Staszewski i dr inż. Dariusz Pieczerak. Ze względu na embargo nałożone na mikroprocesory – autorzy  wyjechali do pracy do Holandii, a za zarobione tam pieniądze zakupili mikroprocesor i przywieźli go do Polski.