Aktualności

Wystawa Ordery świata

Wykład o wybranych orderach i odznaczeniach oraz ich historii prowadzi dr Zbigniew Dunin-Wilczyński - historyk, muzealnik, były starszy kustosz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Dr Zbigniew Dunin-Wilczyński specjalizuje się w historii wojskowości i falerystyce. Jest autorem wielu publikacji na temat orderów i odznaczeń.

Wystawa Prezydent Ignacy Mościcki i jego czasy

Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym dyrektor Muzeum PW dr Andrzej Ulmer prezentuje ekspozycję i przybliża postać prezydenta Ignacego Mościckiego.

Wystawa Politechnika Warszawska w zbiorach Muzeum Katyńskiego

Wernisaż fotografii prof. Krzysztofa Heyke "Nie tylko Katyń... miejsca deportacji obywateli Rzeczpospolitej na Syberię"

Wystawa Korporantów wojenne drogi

Wystawa ukazuje wojenne losy członków elitarnych organizacji studenckich, za które uważane są korporacje akademickie. Jest zwieńczeniem wieloletniej pracy osób pragnących przedstawić historię korporacji, a przede wszystkim upamiętnić i przybliżyć udział polskich działaczy akademickich w walce o niepodległość na przestrzeni XIX i XX w. 

Wystawa Blask Legii Honorowej w Politechnice Warszawskiej

Na wystawie prezentowane są m.in. oryginalne dokumenty nadania oraz ordery Legii Honorowej od ustanowienia do chwili obecnej, ryciny, fotografie, obrazy.

Wystawa Legia Akademicka i odzyskanie niepodległości

Wystawa poświęcona jest setnej rocznicy powołania Legii Akademickiej i jej roli w walce o niepodległość Polski. Prezentowane na wystawie eksponaty i materiały pochodzą ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum SGGW, dr. inż. Sylwestra Gładysia, prof. Mirosława Nadera, Tadeusza Burchackiego.

Wystawa Akwarele Ewy Anny Wasiutyńskiej

Ewa Anna Wasiutyńska równolegle do zawodu architekta rysuje i maluje - od roku 2007 akwarele o tematyce kwiatów, nieba i domów Brukseli, pejzaży polskich. Bierze udział w wystawach w Gdańsku i Warszawie, a także w Paryżu - 83 Salon Międzynarodowy "Ligne et Couleur" o tematyce Miroir (Lustro) w kwietniu 2018 r. oraz w Wenecji - XXVII Wystawa Międzynarodowa "Ligne et Couleur" Stowarzyszenia Architektów Artystów o temtyce "Libera Tutti" (Wolność dla Wszystkich) we wrześniu 2018 r.

Wystawa Walka o wolność i tożsamość narodową

Na ekspozycji można zobaczyć m.in. pamiątki z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, portret Jana Paderewskiego, obrazy pędzla Jacka Macyszyna, szable i lance ułańskie, figury legionistów, medale, odznaczenia i plakiety, pocztówki, fotografie, publikacje i dokumenty z epoki. Prezentowane na wystawie eksponaty pochodzą ze zbiorów prof. Mirosława Nadera, Dyrektora Muzeum Ordynariatu Polowego płk. dr. Jacka Macyszyna, pana Piotra Ciborowskiego oraz Muzeum PW. 

Wystawa Konstanty Sylwin Jakimowicz

Wśród eksponatów prezentowanych na wystawie "Ze szkicownika architekta" zobaczyć można m.in. dokumenty, dyplomy, projekty, fotografie rodzinne, czasopisma. Cenną pamiątką na ekspozycji jest zachowany w zbiorach rodzinnych architekta "Szkicownik" zawierający ponad 170 rysunków różnych postaci.

Wystawa Historia Politechniki Warszawskiej

Z okazji Święta Politechniki Warszawskiej, Muzeum PW zaprasza do zwiedzania wystawy poświęconej historii naszej Uczelni. Na 15 planszach prezentowane są fotografie i dokumenty ilustrujące historię Politechniki Warszawskiej od Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego do czasu odbudowy Uczelni po II wojnie światowej.

Wystawa Nauka w dawnych księgach

Wystawa „Nauka w dawnych księgach” to wyjątkowa okazja do zobaczenia najcenniejszych, najstarszych i najciekawszych starodruków w zbiorach prof. Mirosława Nadera, Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Wystawa Historia fizyki na Politechnice Warszawskiej

Historia fizyki na Politechnice Warszawskiej sięga 1898 r., kiedy to powołano do życia Warszawski Instytut Politechniczny im. Cara Mikołaja II. Jak znaczącą rolę przywiązywano do nauczania fizyki świadczy fakt, że wśród pierwszych wzniesionych budynków (1899-1901) był Gmach Fizyki i Elektrotechniki. Następny rozdział historii zaczyna się w 1915 r. kiedy w wyniku działań polskich organizacji na bazie Instytutu Politechnicznego powstała polskojęzyczna wyższa szkoła techniczna - Politechnika Warszawska.

Wystawa Kuźnie elit - 200 lat polskich korporacji akademickich

Z okazji Święta Politechniki Warszawskiej Muzeum Politechniki Warszawskiej oraz Korporacja Akademicka Sarmatia zapraszają na wystawę przedstawiającą historię, tradycję i współczesność polskiego ruchu akademickiego.

Wystawa Akwarele Ewy Wasiutyńskiej i Joanny Pętkowskiej

Muzeum Politechniki Warszawskiej zaprasza na wystawę Akwareli Ewy Wasiutyńskiej i Joanny Pętkowskiej.

Wystawa Rzeczpospolita Rafajłowska

Na szlaku walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich

Autorem i komisarzem wystawy jest dr nauk humanistycznych Jan Skłodowski. Prezentowane fotogramy jego autorstwa przedstawiają na tle historyczno-krajobrazowym do dziś zachowane krzyże, mogiły legionistów, pomniki w Bohorodczanach, Mołotkowie, Sołotwinie, Nadwórnej, Pasiecznej, Zielonej, Rafajłowej czy Dolinie Płaskiej. Są one świadectwem tamtych dni i ofiary złożonej Ojczyźnie przez żołnierzy Legionów Polskich.

Wystawa Śladami Mieczysława Bekkera - z Politechniki Warszawskiej na księżyc

Wystawa prezentowana w Muzeum PW poświęcona jest Mieczysławowi Grzegorzowi Bekkerowi - absolwentowi Politechniki Warszawskiej, konstruktorowi pojazdów terenowych, współtwórcy pojazdu księżycowego LRV - Lunar Roving Vehicle. Ekspozycja ma na celu przypomnienie sylwetki oraz spuścizny naukowej wybitnego Profesora, którego nazwisko na zawsze zostało zapisane w Alei Zasłużonych nad Badaniami Kosmosu (Space Walk of Fame). 

Wystawa Dzieje Politechniki Warszawskiej

Wystawa, będąca elementem obchodów Dni Politechniki Warszawskiej prezentuje dzieje Politechniki w szerszym kontekście historycznym. Na wystawie prezentowane są m.in. pamiątki po Szkole Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego. Zobaczyć można także eksponaty z okresu działalności Warszawskiego Instytutu Politechnicznego im. Cara Mikołaja II – dokumenty, fotografie, replikę munduru  studenta itp. Wśród pamiątek z okresu otwarcia Politechniki Warszawskiej znajdują się listy gratulacyjne, Statut Tymczasowy PW, medal upamiętniający otwarcie uczelni. Ponadto zobaczyć można eksponaty związane ze Szkołą Inżynierską im. H. Wawelberga i S. Rotwanda. 

Wystawa Wybitni konstruktorzy broni strzeleckiej Politechniki Warszawskiej

Prof. Piotr Wilniewczyc. Doc. Bolesław Jurek. Doc. Józef Maroszek.

Prezentowana w Muzeum PW wystawa ma na celu przypomnienie sylwetek i dorobku trzech wybitnych konstruktorów broni strzeleckiej, którzy w latach powojennych byli pracownikami naukowo-dydaktycznymi Politechniki Warszawskiej. 

Wystawa Nauka-Kultura-Polityka w okresie odzyskiwania niepodległości przez Polskę

Wystawa w Muzeum Politechniki Warszawskiej jest próbą uchwycenia atmosfery epoki odzyskiwania niepodległości przez Polskę i tłem do bardziej szczegółowego przedstawienia tego tematu z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Na wystawie prezentowane są m.in. dokumenty, fotografie, mapy, czasopisma, medale, dyplomy, publikacje, listy gratulacyjne. Eksponaty pochodzą ze zbiorów prof. Mirosława Nadera, dr. Zbigniewa Dunin-Wilczyńskiego, Biblioteki Głównej PW, Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Wystawa Trzy spojrzenia

Z okazji Święta Politechniki Warszawskiej zapraszamy na wystawę malarstwa i fotografii "Trzy spojrzenia". Zawód architekta jaki posiadają autorki zaprezentowanych prac zawsze charakteryzował się zdolnością widzenia i odczuwania form, wyobraźnią przestrzenną, poczuciem kompozycji i wrażliwością kolorystyczną. Obecnie, gdy komputer tak łatwo zastępuje rękę, potrzeba malowania i rysowania staje się coraz bardziej zrozumiała: przedstawione malarstwo i fotografie są tego najlepszym przykładem.

Wystawa Metro warszawskie w historii i akwarelach

Prof. Jan Podoski., inż. Sergiusz Grudkowski

Na wystawie można zobaczyć m.in. dokumenty, legitymacje, odznaczenia, medale pamiątkowe, dyplomy, fotografie dotyczące prof. Jana Podoskiego. Ponadto prezentowane są fotografie urządzeń wdrożonych i zainstalowanych w metrze z udziałem Wydziału Transportu PW oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji tych urządzeń. Na ekspozycji prezentowane są materiały ze zbiorów Muzeum PW, prof. nzw. dr. hab. inż. Mirosława Nadera oraz ze zbiorów Zakładu Sterowania Ruchem Wydziału Transportu PW. Akwarele na wystawę zostały użyczone przez Pana Czesława Huntera.

Wystawa Stanisław Skarżyński. Historyczny lot przez Atlantyk 1933 - 2013

Muzeum Politechniki Warszawskiej, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Towarzystwo Polsko-Brazylijskie zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy "Stanisław Skarżyński. Historyczny lot przez Atlantyk 1933 - 2013" przygotowanej z okazji 80 rocznicy lotu. Celem wystawy jest przypomnienie jednej z najwybitniejszych postaci polskiego lotnictwa, patrioty, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej. Stanisław Skarżyński (1899-1942) w 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Jego życie związane było z wojskiem, a w szczególności z lotnictwem.

Wystawa JESTEŚMY!

Muzeum Politechniki Warszawskiej zaprasza na uroczyste otwarcie pierwszej wystawy muzeów uczelnianych pt. "JESTEŚMY!".

Wystawa Inż. Julian Adam Majewski. Historia pierwszych stałych mostów Warszawy

Ekspozycja została przygotowana z okazji Święta Politechniki Warszawskiej. Tematem wystawy są zagadnienia związane z historią mostownictwa i infrastruktury technicznej Warszawy. Przypomniana zostanie postać inż. Juliana Adama Majewskiego (1826-1920), który nadzorował budowę Mostu Kierbedzia i był projektantem mostu pomocniczego służącego do jego montażu. Inż. Majewski był osobą bardzo zasłużoną dla rozwoju infrastruktury technicznej stolicy.

Wystawa Juliusz Nagórski (1887-1944) architekt, malarz, urbanista

Na wystawie zaprezentowane będą fotografie realizacji architekta, projekty, dokumentacja dotycząca studiów we Francji i w Polsce, czasopisma, pamiątki rodzinne. Eksponaty pochodzą ze zbiorów dr. Marka Tomiczka - komisarza wystawy, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, Muzeum Literatury, Biblioteki Narodowej, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz Muzeum Politechniki Warszawskiej.