Aktualności

Wystawa Kuźnie elit - 200 lat polskich korporacji akademickich

Z okazji Święta Politechniki Warszawskiej Muzeum Politechniki Warszawskiej oraz Korporacja Akademicka Sarmatia zapraszają na wystawę przedstawiającą historię, tradycję i współczesność polskiego ruchu akademickiego.

Wystawa Akwarele Ewy Wasiutyńskiej i Joanny Pętkowskiej

Muzeum Politechniki Warszawskiej zaprasza na wystawę Akwareli Ewy Wasiutyńskiej i Joanny Pętkowskiej.

Wystawa Rzeczpospolita Rafajłowska

Na szlaku walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich

Autorem i komisarzem wystawy jest dr nauk humanistycznych Jan Skłodowski. Prezentowane fotogramy jego autorstwa przedstawiają na tle historyczno-krajobrazowym do dziś zachowane krzyże, mogiły legionistów, pomniki w Bohorodczanach, Mołotkowie, Sołotwinie, Nadwórnej, Pasiecznej, Zielonej, Rafajłowej czy Dolinie Płaskiej. Są one świadectwem tamtych dni i ofiary złożonej Ojczyźnie przez żołnierzy Legionów Polskich.

Wystawa Śladami Mieczysława Bekkera - z Politechniki Warszawskiej na księżyc

Wystawa prezentowana w Muzeum PW poświęcona jest Mieczysławowi Grzegorzowi Bekkerowi - absolwentowi Politechniki Warszawskiej, konstruktorowi pojazdów terenowych, współtwórcy pojazdu księżycowego LRV - Lunar Roving Vehicle. Ma na celu przypomnienie sylwetki oraz spuścizny naukowej wybitnego Profesora, którego nazwisko na zawsze zostało zapisane w Alei Zasłużonych nad Badaniami Kosmosu (Space Walk of Fame). 

Wystawa Dzieje Politechniki Warszawskiej

Wystawa, będąca elementem obchodów Dni Politechniki Warszawskiej prezentuje dzieje Politechniki w szerszym kontekście historycznym. Na wystawie prezentowane są m.in. pamiątki po Szkole Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego. Zobaczyć można także eksponaty z okresu działalności Warszawskiego Instytutu Politechnicznego im. Cara Mikołaja II – dokumenty, fotografie, replikę munduru  studenta itp. Wśród pamiątek z okresu otwarcia Politechniki Warszawskiej znajdują się listy gratulacyjne, Statut Tymczasowy PW, medal upamiętniający otwarcie uczelni. Ponadto zobaczyć można eksponaty związane ze Szkołą Inżynierską im. H. Wawelberga i S. Rotwanda. 

Wystawa Wybitni konstruktorzy broni strzeleckiej Politechniki Warszawskiej

Prof. Piotr Wilniewczyc. Doc. Bolesław Jurek. Doc. Józef Maroszek.

Prezentowana w Muzeum PW Wystawa ma na celu przypomnienie sylwetek i dorobku trzech wybitnych konstruktorów broni strzeleckiej, którzy w latach powojennych byli pracownikami naukowo-dydaktycznymi Politechniki Warszawskiej. 

Wystawa Nauka-Kultura-Polityka w okresie odzyskiwania niepodległości przez Polskę

Wystawa w Muzeum Politechniki Warszawskiej jest próbą uchwycenia atmosfery epoki odzyskiwania niepodległości przez Polskę i tłem do bardziej szczegółowego przedstawienia tego tematu z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Na wystawie prezentowane są m.in. dokumenty, fotografie, mapy, czasopisma, medale, dyplomy, publikacje, listy gratulacyjne. Eksponaty pochodzą ze zbiorów prof. Mirosława Nadera, dr. Zbigniewa Dunin-Wilczyńskiego, Biblioteki Głównej PW, Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Wystawa Trzy spojrzenia

Z okazji Święta Politechniki Warszawskiej zapraszamy na wystawę malarstwa i fotografii "Trzy spojrzenia". Zawód architekta jaki posiadają autorki zaprezentowanych prac zawsze charakteryzował się zdolnością widzenia i odczuwania form, wyobraźnią przestrzenną, poczuciem kompozycji i wrażliwością kolorystyczną. Obecnie, gdy komputer tak łatwo zastępuje rękę, potrzeba malowania i rysowania staje się coraz bardziej zrozumiała: przedstawione malarstwo i fotografie są tego najlepszym przykładem.

Wystawa Metro warszawskie w historii i akwarelach

Prof. Jan Podoski. Inż. Sergiusz Grudkowski

Na wystawie można zobaczyć m.in. dokumenty, legitymacje, odznaczenia, medale pamiątkowe, dyplomy, fotografie dotyczące Prof. Jana Podoskiego. Ponadto prezentowane są fotografie urządzeń wdrożonych i zainstalowanych w metrze z udziałem Wydziału Transportu PW oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji tych urządzeń. Na ekspozycji prezentowane są materiały ze zbiorów Muzeum PW, Prof. nzw. dr. hab. inż. Mirosława Nadera oraz ze zbiorów Zakładu Sterowania Ruchem Wydziału Transportu PW. Akwarele na wystawę zostały użyczone przez Pana Czesława Huntera.

Wystawa Stanisław Skarżyński. Historyczny lot przez Atlantyk 1933 - 2013

Muzeum Politechniki Warszawskiej, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Towarzystwo Polsko-Brazylijskie zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy "Stanisław Skarżyński. Historyczny lot przez Atlantyk 1933 - 2013" przygotowanej z okazji 80 rocznicy lotu. Celem wystawy jest przypomnienie jednej z najwybitniejszych postaci polskiego lotnictwa, patrioty, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej. Stanisław Skarżyński (1899-1942) w 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Jego życie związane było z wojskiem, a w szczególności z lotnictwem.

Wystawa JESTEŚMY!

Muzeum Politechniki Warszawskiej zaprasza na uroczyste otwarcie pierwszej wystawy muzeów uczelnianych pt."JESTEŚMY!".

Wystawa Inż. Julian Adam Majewski. Historia pierwszych stałych mostów warszawy

Ekspozycja została przygotowana z okazji Święta Politechniki Warszawskiej. Tematem wystawy są zagadnienia związane z historią mostownictwa i infrastruktury technicznej Warszawy. Przypomniana zostanie postać inż. Juliana Adama Majewskiego (1826-1920), który nadzorował budowę Mostu Kierbedzia i był projektantem mostu pomocniczego służącego do jego montażu. Inż. Majewski był osobą bardzo zasłużoną dla rozwoju infrastruktury technicznej stolicy.

Wystawa Juliusz Nagórski (1887-1944) architekt, malarz, urbanista

Na wystawie zaprezentowane będą fotografie realizacji architekta, projekty, dokumentacja dotycząca studiów we Francji i w Polsce, czasopisma, pamiątki rodzinne. Eksponaty pochodzą ze zbiorów dr. Marka Tomiczka - komisarza wystawy, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, Muzeum Literatury,  Biblioteki Narodowej, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Wystawa 60. rocznica śmierci prof. Jana Czochralskiego

Na wystawie zaprezentowane zostaną plansze zaprojektowane w Kcyni, przy merytorycznej współpracy dr. Pawła Tomaszewskiego, plansza o Prof. Janie Czochralskim opracowana przez Bibliotekę Główną PW oraz materiały będące w posiadaniu Muzeum PW. W trakcie trwania wystawy będą wyświetlane filmy: "Jan Czochralski Wielki Nieznany. Pocztówki z życia" w reż. Andrzeja Kałuszko, prod. M. Kalbarczyk oraz "Wielki powrót" w reż. Dariusza Grzeszczyka, prod. Infinity Dreams. 

Wystawa Józef Sigalin (1909-1983) - naczelny architekt warszawy

Wystawa, zorganizowana w przededniu 30 rocznicy śmierci Józefa Sigalina, jest przypomnieniem postaci niezwykle znaczącej dla powojennych dziejów Warszawy. W ramach ekspozycji prezentowane są niepublikowane dokumenty i eksponaty udostępnione przez Dział Ewidencji Studentów PW, Muzeum PW, Muzeum Wojska Polskiego, Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy oraz rodzinę. Pokazane są m.in. fotografie z budowy Trasy W-Z, MDM-u, Pałacu Kultury i Nauki, Trasy Łazienkowskiej oraz pamiątki osobiste.

Wystawa Kuba - Ameryka Łacińska - Polska

Ekspozycja wpisuje się w długoletnią współpracę Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Celem wystawy jest przybliżenie polskiemu odbiorcy regionu Ameryki Łacińskiej i Kuby.

Wystawa profesor Jan Czochralski - wybitny uczony polski

Na wystawie można zobaczyć m.in. dokumenty, fotografie, publikacje, artykuły prasowe, album fotograficzny, meldunek dla AK oraz monokryształy uzyskane metodą Czochralskiego.

Wystawa 75-lecie elektryfikacji PKP

Na wystawie obejrzeć można m. in. dokumentację techniczną z zespołu PKP Biuro Elektryfikacji WWK ze zbiorów Archiwum Państwowego m. st. Warszawy, kolekcję tabliczek znamionowych i fotografie ze zbiorów p. Andrzeja Rewerskiego, dokumenty i eksponaty ze zbiorów mgr. inż. Janusza Kostro, prof. Mirosława Nadera i dr. Zbigniewa Tucholskiego oraz mgr. inż. Jacka Szpotańskiego. Cenny materiał ilustracyjny stanowią fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zobaczyć można także dokumenty prof. Jana Podoskiego ze zbiorów Muzeum PW.

Wystawa z okazji Dnia Politechniki Warszawskiej

"Najstarsza średnia szkoła budowlana w Polsce i jej związki z Politechniką Warszawską."

Intencją ekspozycji jest przedstawienie dziejów istniejącej od 1918 roku Królewsko-Polskiej Średniej Szkoły Budowlanej, jej dorobku oraz grona nauczycielskiego. Wystawa prezentuje także sylwetki Profesorów Szkoły będących również wykładowcami Politechniki Warszawskiej.

Wystawa Powstanie Warszawskie

Dla kolejnych pokoleń Polaków Powstanie Warszawskie stało się symbolem męstwa i determinacji w walce o niepodległość. Muzeum Politechniki Warszawskiej chcąc uczcić dramatyczny wysiłek Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej oraz bohaterstwo i poświęcenie mieszkańców Warszawy w obronie stolicy w 1944 r. przygotowało wystawę "Powstanie Warszawskie".

Wystawa jubileuszowa - 60 lat Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej

W tym roku Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej obchodzi jubileusz 60-lecia swojego istnienia. Powstał w 1951 r. jako pierwszy folklorystyczny zespół uczelniany w Warszawie.

Wystawa prof. Antoni Xiężopolski - animator polskiego kolejnictwa

Wystawa poświęcona jest postaci wybitnego polskiego konstruktora taboru kolejowego, jednego z twórców polskiej szkoły lokomotyw.

Wystawa niepublikowanych zdjęć z Powstania Warszawskiego 1944 r.

W przeddzień 66 rocznicy Powstania Warszawskiego 31 lipca 2010 r. o godz. 10:30 u zbiegu Al. Niepodległości i ul. Nowowiejskiej otwarta zostanie wystawa unikalnych, nigdy dotąd niepublikowanych zdjęć przedstawiających sceny z powstańczych walk na Politechnice Warszawskiej. Organizatorami wystawy są młodzi entuzjaści warszawskiej historii z Korporacji Akademickiej Sarmatia oraz Muzeum Politechniki Warszawskiej. Patronat honorowy nad wystawą objął JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik.

Wystawa Nieznane zbiory Muzeum

Wystawa prezentuje obiekty nigdy dotąd nie pokazywane na żadnej wystawie. Jest to niestereotypowa kolekcja, gdyż znajdują się w niej eksponaty z różnych okresów historycznych i z różnych dziedzin nauk (w tym ścisłych). 

Wystawa 94. Rocznica otwarcia Politechniki Warszawskiej

Wystawa, będąca elementem obchodów Dni Politechniki Warszawskiej, upamiętnia uroczyste otwarcie Politechniki Warszawskiej w dniu 15 listopada 1915 r. To był niezwykle ważny moment w historii naszej uczelni, bowiem właśnie wtedy szkoła podjęła działalność jako Politechnika Warszawska z polskim językiem wykładowym. Ks. dr Antoni Szlagowski 94 lata temu podczas nabożeństwa z okazji otwarcia Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego powiedział: "(...) Dziś w salach, gdzie mowa polska milczała, myśl polska odezwie się po raz pierwszy po latach wielu melodyą polskiego słowa (...)".