Aktualności

Wystawa 60. rocznica śmierci prof. Jana Czochralskiego

Na wystawie zaprezentowane zostaną plansze zaprojektowane w Kcyni, przy merytorycznej współpracy dr. Pawła Tomaszewskiego, plansza o Prof. Janie Czochralskim opracowana przez Bibliotekę Główną PW oraz materiały będące w posiadaniu Muzeum PW. W trakcie trwania wystawy będą wyświetlane filmy: "Jan Czochralski Wielki Nieznany. Pocztówki z życia" w reż. Andrzeja Kałuszko, prod. M. Kalbarczyk oraz "Wielki powrót" w reż. Dariusza Grzeszczyka, prod. Infinity Dreams. 

Wystawa Józef Sigalin (1909-1983) - naczelny architekt Warszawy

Wystawa, zorganizowana w przededniu 30 rocznicy śmierci Józefa Sigalina, jest przypomnieniem postaci niezwykle znaczącej dla powojennych dziejów Warszawy. W ramach ekspozycji prezentowane są niepublikowane dokumenty i eksponaty udostępnione przez Dział Ewidencji Studentów PW, Muzeum PW, Muzeum Wojska Polskiego, Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy oraz rodzinę. Pokazane są m.in. fotografie z budowy Trasy W-Z, MDM-u, Pałacu Kultury i Nauki, Trasy Łazienkowskiej oraz pamiątki osobiste.

Wystawa "Związki Politechniki Warszawskiej z Politechniką Ryską"

Rycina Gmachu Politechniki Ryskiej

Z okazji 150 rocznicy założenia Politechniki Ryskiej Muzeum Politechniki Warszawskiej i Korporacja Akademicka Welecja zapraszają na wystawę pokazującą związki osobowe pomiędzy uczelniami technicznymi w Warszawie i Rydze. Na wystawie prezentowane są zdjęcia i pamiątki związane z polskim życiem akademickim w Rydze i przeniesieniem polskich organizacji studenckich z Rygi do Warszawy w okresie I wojny światowej.

Wystawa Kuba - Ameryka Łacińska - Polska

Ekspozycja wpisuje się w długoletnią współpracę Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Celem wystawy jest przybliżenie polskiemu odbiorcy regionu Ameryki Łacińskiej i Kuby.

Wystawa profesor Jan Czochralski - wybitny uczony polski

Na wystawie można zobaczyć m.in. dokumenty, fotografie, publikacje, artykuły prasowe, album fotograficzny, meldunek dla AK oraz monokryształy uzyskane metodą Czochralskiego.

Wystawa 75-lecie elektryfikacji PKP

Na wystawie obejrzeć można m. in. dokumentację techniczną z zespołu PKP Biuro Elektryfikacji WWK ze zbiorów Archiwum Państwowego m. st. Warszawy, kolekcję tabliczek znamionowych i fotografie ze zbiorów p. Andrzeja Rewerskiego, dokumenty i eksponaty ze zbiorów mgr. inż. Janusza Kostro, prof. Mirosława Nadera i dr. Zbigniewa Tucholskiego oraz mgr. inż. Jacka Szpotańskiego. Cenny materiał ilustracyjny stanowią fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zobaczyć można także dokumenty prof. Jana Podoskiego ze zbiorów Muzeum PW.

Wystawa z okazji Dnia Politechniki Warszawskiej

"Najstarsza średnia szkoła budowlana w Polsce i jej związki z Politechniką Warszawską"

Intencją ekspozycji jest przedstawienie dziejów istniejącej od 1918 roku Królewsko-Polskiej Średniej Szkoły Budowlanej, jej dorobku oraz grona nauczycielskiego. Wystawa prezentuje także sylwetki Profesorów Szkoły będących również wykładowcami Politechniki Warszawskiej.

Wystawa Powstanie Warszawskie

Dla kolejnych pokoleń Polaków Powstanie Warszawskie stało się symbolem męstwa i determinacji w walce o niepodległość. Muzeum Politechniki Warszawskiej chcąc uczcić dramatyczny wysiłek Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej oraz bohaterstwo i poświęcenie mieszkańców Warszawy w obronie stolicy w 1944 r. przygotowało wystawę "Powstanie Warszawskie".

Wystawa jubileuszowa - 60 lat Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej

W 2011 roku Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej obchodzi jubileusz 60-lecia swojego istnienia. Powstał w 1951 r. jako pierwszy folklorystyczny zespół uczelniany w Warszawie.

Wystawa prof. Antoni Xiężopolski - animator polskiego kolejnictwa

Wystawa poświęcona jest postaci wybitnego polskiego konstruktora taboru kolejowego, jednego z twórców polskiej szkoły lokomotyw.

Wystawa niepublikowanych zdjęć z Powstania Warszawskiego 1944 r.

W przeddzień 66 rocznicy Powstania Warszawskiego 31 lipca 2010 r. o godz. 10:30 u zbiegu Al. Niepodległości i ul. Nowowiejskiej otwarta zostanie wystawa unikalnych, nigdy dotąd niepublikowanych zdjęć przedstawiających sceny z powstańczych walk na Politechnice Warszawskiej. Organizatorami wystawy są młodzi entuzjaści warszawskiej historii z Korporacji Akademickiej Sarmatia oraz Muzeum Politechniki Warszawskiej. Patronat honorowy nad wystawą objął JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik.

Wystawa Nieznane zbiory Muzeum

Wystawa prezentuje obiekty nigdy dotąd nie pokazywane na żadnej wystawie. Jest to niestereotypowa kolekcja, gdyż znajdują się w niej eksponaty z różnych okresów historycznych i z różnych dziedzin nauk (w tym ścisłych). 

Wystawa 94. Rocznica otwarcia Politechniki Warszawskiej

Wystawa, będąca elementem obchodów Dni Politechniki Warszawskiej, upamiętnia uroczyste otwarcie Politechniki Warszawskiej w dniu 15 listopada 1915 r. To był niezwykle ważny moment w historii naszej uczelni, bowiem właśnie wtedy szkoła podjęła działalność jako Politechnika Warszawska z polskim językiem wykładowym. Ks. dr Antoni Szlagowski 94 lata temu podczas nabożeństwa z okazji otwarcia Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego powiedział: "(...) Dziś w salach, gdzie mowa polska milczała, myśl polska odezwie się po raz pierwszy po latach wielu melodyą polskiego słowa (...)".

Wystawa malarstwa Mariana Adamczyka "Sztuka bliżej człowieka"

"

Przed paru tysiącami lat człowiek dla ozdoby swego cywilizacyjnego uniformu przypina złotą broszkę - sztukę ... 

M. Adamczyk

"

Wystawa 65. Rocznica Powstania Warszawskiego

Wystawa "65. Rocznica Powstania Warszawskiego" eksponowana w Muzeum Politechniki Warszawskiej upamiętnia jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń w historii naszego kraju. Powstanie Warszawskie w istotny sposób zaznaczyło się na Politechnice Warszawskiej. Na ul. Nowowiejskiej przy Gmachu Głównym PW miała miejsce kapitulacja sił powstańczych.

Wystawa Wyższe szkolnictwo w Polsce międzywojennej

w zbiorach prof. Mirosława Nadera

Wystawa jubileuszowa - 125 lat Welecji i 100 lat Sarmatii

Korporacja Akademicka Welecja, Korporacja Akademicka Sarmatia

Wystawa GAD - Inżynier Stefan Gajęcki

konstruktor - przedsiębiorca - sportowiec (w stulecie urodzin)

Wystawa Izolatory wczoraj i dziś

Zgromadzone na ekspozycji zbiory udostępnił Michał Okulicz-Kozaryn student II roku Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.