Lokalizacja

Muzeum Politechniki Warszawskiej

Sala ekspozycyjna w Gmachu Głównym PW

poziom Dużej Auli, krużganki, lewa strona
Plac Politechniki 1
00–661 Warszawa

Biuro

ul. Nowowiejska 22
00–665 Warszawa
telefon: 22 234 74 93
e-mail: muzeum@pw.edu.pl 

Muzeum jest czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8:30-15:30

Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny

Biuro Muzeum PW/Sala wystaw czasowych przy ul. Nowowiejskiej 22

WUT Museum

Exhibition hall 

The Main Building of Warsaw University of Technology
The Main Audience Hall level, left cloister
Pl. Politechniki 1, 00-661, Warsaw, Poland

Office

ul. Nowowiejska 22
00–665 Warsaw, Poland
telefon: + 48 22 234 74 93
e-mail: muzeum@pw.edu.pl 

WUT Museum is opened from Monday to Friday
from 08:30 to 15:30.

Organized groups are asked to contact us in advance by e-mail or telephone