Zbiory

Pocztówki z gmachem PW

Muzeum w swoich zbiorach posiada ponad sześć tysięcy obiektów. Do najstarszych, a zarazem najcenniejszych należą oryginalne, XIX - wieczne dokumenty z podpisami Staszica i Niemcewicza. Oddzielny dział zajmują fotografie, pocztówki, medale oraz urządzenia pomiarowe.

Muzeum gromadzi materiały archiwalne i dokumenty dotyczące historii Uczelni, a także dawną aparaturę naukową, instrumenty badawcze oraz urządzenia techniczne wykorzystywane na Politechnice.

>> Wystawy Muzeum PW 

Urządzenie przypominające projektor filmowy

***

The museum has over six thousand objects in its collections. The oldest and most valuable are original, 19th-century documents with the signatures of Staszic and Niemcewicz. A separate section is devoted to photographs, postcards, medals and measuring devices.

The museum collects archival materials and documents relating to the history of the University, as well as old scientific equipment, research instruments and technical devices used at the University of Technology.

>> WUT Museum exhibitions