Film „Korporacje akademickie” – rozmowa z Aleksandrem Rostockim, prezesem Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich/Film "Academic Corporations" – interview with Aleksander Rostocki, president of APPAC

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej ze spotkania z Aleksandrem Rostockim – Prezesem Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich. Rozmowę prowadzi dyrektor Muzeum PW dr Andrzej Ulmer.

The film is a recording of a meeting with Aleksander Rostocki – President of the Association of Philistines of Polish Academic Corporations, led by the director of WUT Museum, Dr. Andrzej Ulmer (in Polish only).