Film "Naukowy testament"/The film "Scientific Testament"

Zapraszamy do obejrzenia filmu "Naukowy testament" - o wystawie poświęconej pamięci prof. Stefana Hausbrandta opowiada mgr inż. Mariusz Pasik z Wydziału Geodezji i Kartografii PW.

Film "Naukowy testament"

Więcej naszych filmów znaleźć można na stronie Filmy zrealizowane przez Muzeum PW.

***

WUT Museum presents the film "Scientific Testament" - about the exhibition dedicated to the memory of prof. Stefan Hausbrandt. The thread is led by M.Sc. Eng. Mariusz Pasik from the Faculty of Geodesy and Cartography of the Warsaw University of Technology (only Polish version).