Korporacje akademickie – spotkanie z Aleksandrem Rostockim/Academic corporations – meeting with Aleksander Rostocki

Pod koniec marca 2022 r. w Muzeum Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie z Panem Aleksandrem Rostockim – prezesem Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich. Na wystawie towarzyszącej spotkaniu zaprezentowano fotografie, dokumenty, dekle (nakrycia głowy), bandy, publikacje itp.

At the end of March 2022, a meeting with Aleksander Rostocki – president of the Association of Philistines of Polish Academic Corporations – took place at the Warsaw University of Technology Museum. The exhibition accompanying the meeting included photographs, documents, caps (headgear), armbands, publications, etc.

Historia zrzeszeń studenckich sięga XII w. Pierwowzorem korporacji akademickich były tzw. nacje, czyli stowarzyszenia zrzeszające studentów z danego rejonu geograficznego. Funkcjonowały one przez kilkaset lat i stworzyły podwaliny życia studenckiego z jego bogatymi zwyczajami, m.in. na uniwersytecie w Bolonii i w Paryżu. Pierwsze polskie korporacje akademickie powstały w XIX w. na niemieckojęzycznych uniwersytetach i w szkołach wyższych w państwach zaborczych na terenie Prus, Rosji, później Austrii. Na polskich uczelniach korporacje pojawiły się po I Wojnie Światowej. W latach 1939-1989 działalność korporacji w Polsce była zabroniona. Po 1989 r. niektóre przedwojenne korporacje reaktywowały swoją działalność. Większość korporacji odwołuje się do takich wartości jak: patriotyzm, honor, przyjaźń, etyka chrześcijańska. Koporacje akademickie wychowały liczne grono pracowników naukowych i kadr dydaktycznych. Na Politechnice Warszawskiej trzech wychowanków polskich korporacji akademickich piastowało stanowiska rektorskie: Czesław Skotnicki (Arkonia), Józef Zawadzki (ZAG Wisła), Jan Zawidzki (Arkonia). Wśród profesorów i absolwentów wymienić należy m.in.: Henryka Czopowskiego (Welecja), Karola Jankowskiego (Arkonia), Bohdana Pniewskiego (Welecja), Jana Podoskiego (Arkonia), Włodzimierza Zycha (Sarmatia), Mieczysława Bekkera (Maritimia) i wielu innych.

Galeria zdjęć>>

Prezentowane na wystawie eksponaty pochodziły ze zbiorów Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich. Wystawa była dostępna do dnia 25 kwietnia 2022 r. w sali wystaw czasowych Muzeum PW przy ul. Nowowiejskiej 22.