Medale i odznaczenia Finlandii – wystawa w Muzeum PW/Medals and decorations of Finland – exhibition at WUT Museum

Od lutego 2023 r. w sali ekspozycyjnej Muzeum PW prezentowana była wystawa fińskich medali i odznaczeń. Jej wernisaż odbył się 23 stycznia br. podczas Salonu Historycznego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW „Finlandia – nasz nowy sojusznik w NATO”.

Podczas wydarzenia zgromadzeni w Małej Auli goście mieli okazję wysłuchać trzech prelekcji związanych z historią Finlandii:

Finlandia – między Szwecją a Rosją od czasów Piotra Wielkiego po współczesność, dr Jarosław Suchoples;
Polityka Finlandii w aspekcie bezpieczeństwa od neutralności, przez niezaangażowanie do przyszłego członkostwa w NATO, dr Damian Szacawa;
Ordery i medale Republiki Finlandii, mgr Andrzej Chojnacki.

Spotkanie uświetniły utwory fińskiego kompozytora, twórcy narodowego stylu w muzyce fińskiej, Jeana Sibeliusa w wykonaniu skrzypaczki Marii Machowskiej i pianisty Piotra Latoszyńskiego.

Kolekcja odznaczeń obejmuje m.in. Ordery Wolności, Ordery Białej Róży, Ordery Lwa oraz oryginalne dokumenty ich nadania.

W XVII i XVIII wieku większość państw europejskich ustanawia Ordery Królewskie. Z jednej strony pełnią funkcję dyplomatyczną, są nimi dekorowani królowie i książęta zaprzyjaźnionych państw, z drugiej stanowią oręż w pozyskiwaniu przedstawicieli stronnictw przeciwnych, bądź z rezerwą odnoszących się do władcy (...). Obecnie nadal pełnią międzynarodową funkcję dyplomatyczną. Oprócz orderów przyznawanych za zasługi cywilne dla państwa, wyróżnić można ordery i odznaczenia bojowe przyznawane za obronę Ojczyzny. Obok Monarchów i Książąt ordery przyznają Prezydenci, często będący Wielkimi Mistrzami zgodnie z tradycją oraz Statutami Orderów (Ordery Finlandii, Z. Dunin-Wilczyński, SAiP PW, Warszawa 2023 r.).

***

From February 2023, an exhibition of Finnish medals and decorations was presented in the exhibition hall of WUT Museum. Its opening took place on January 23, 2023, during the Historical Salon of the Association of WUT Alumni and Friends "Finland - our new ally in NATO". The collection included, among others: Orders of Liberty, Orders of the White Rose, Orders of the Lion and the original documents of their award. The event was accompanied by thematic lectures in the Small Audience Hall of the Warsaw University of Technology.

Galeria>>

Wystawa powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej

Wystawę prezentowano w sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym PW, Plac Politechniki 1 w dniach od 1 lutego do 20 czerwca 2023 r.