„Profesor Zbigniew Kączkowski – życie i twórczość”/"Professor Zbigniew Kączkowski - life and work"

Jubileusz urodzin prof. Zbigniewa Kączkowskiego uświetniła wystawa w Muzeum Politechniki Warszawskiej prezentująca eksponaty ze zbiorów Wydziału Inżynierii Lądowej związane z postacią tego wybitnego specjalisty w dziedzinie mechaniki budowli i teorii konstrukcji inżynierskich.

Profesor Zbigniew Kączkowski w dniu 10 kwietnia 2021 roku ukończyłby 100 lat co zgodnie z wydziałową i uczelnianą tradycją świętowane byłoby nadzwyczaj uroczyście. Stało się jednak inaczej. Profesor zmarł 27 listopada 2018 roku. Posiedzenie Sekcji Mechaniki i Materiałów Komitetu Inżynierii Lądowej Polskiej Akademii Nauk, które odbywało się w dniu pogrzebu Profesora Kączkowskiego, zamieniło się w sesję wspomnieniową. Wtedy też postanowiono, aby obchodzić 100-lecie jego urodzin. Pandemia nieco pokrzyżowała te plany i obchody zostały przeniesione na 2023 rok. 

***

Birthday jubilee of prof. Zbigniew Kączkowski (1921-2018) was honored with an exhibition at WUT Museum, presenting exhibits from the collections of the Faculty of Civil Engineering related to this outstanding specialist in the field of building mechanics and theory of engineering structures. As the pandemic forced organizational changes in the anniversary schedule, the celebrations were moved to 2023. The exhibition includes: jubilee books published on the occasion of subsequent anniversaries of the Professor's birth as well as a rich collection of photos, medals and articles. 

***

Z tej okazji w Muzeum Politechniki przygotowano ekspozycję, która odzwierciedla osiągnięcia Profesora, uhonorowane licznymi medalami i odznaczeniami. Wyrazy uznania dla pracy tego znakomitego naukowca i dydaktyka ujęte są także w listach z podziękowaniami, czy wygrawerowanych dedykacjach. Zaprezentowane na wystawie fotografie i dokumenty, w tym także opinie, sprawozdania czy materiały dydaktyczne pozwalają spojrzeć na Profesora jako osobę wysoce cenioną w swoim otoczeniu, jak również wnoszącą ogromny wkład w praktykowaną przez niego dziedzinę.

Na stronie internetowej Zakładu Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki WIL PW czytamy: Profesor miał ogromny wpływ na rozwój mechaniki budowli oraz metod komputerowych mechaniki konstrukcji w naszym kraju. Cechą Jego dzieł są pomysłowość, precyzja i poprawność. Szczególnie godne uwagi są Jego pomysły dotyczące numerycznego opisu drgań i rozprzestrzeniania się fal; opracowane przez Niego metody zmieniły sposób tworzenia równań metody elementów skończonych, mocno wiążąc ją z fizyką tych zjawisk.

Na ekspozycji dostępne są również Księgi Jubileuszowe wydawane z okazji kolejnych rocznic urodzin Profesora, obejmujące różne aspektów jego życia i pracy. Księga Jubileuszowa 1996 zawiera syntezę 50 lat pracy dydaktycznej i naukowej Profesora oraz artykuły Jego wychowanków i współpracowników. Trzy z nich napisano o dorobku naukowym Jubilata, pięć ma charakter wspomnieniowy, natomiast pozostałe trzydzieści siedem, to artykuły naukowe inspirowane pracami Profesora Kączkowskiego. Zupełnie inny charakter ma Księga Jubileuszowa 2006 z okazji 85 rocznicy urodzin, mieszcząc zbiór wspomnień i anegdot związanych z działalnością naukową Profesora oraz galerię wybranych zdjęć. Księga Jubileuszowa 2011 z okazji 90-lecia Profesora zawiera oryginalną wersję jego pracy doktorskiej pt. „Obliczanie płyt anizotropowych metodą nakładania ugięć fałdowych” napisaną w 1953 roku w języku polskim oraz jej tłumaczenie na język angielski. Dodatkowo zamieszczono dwa nowe rozwiązania zadań teorii płyt otrzymane tą metodą. Obszerna Księga Jubileuszowa 2017 z okazji 95 rocznicy urodzin ujmuje szereg wspomnień osobistych Profesora z różnych okresów życia, opis dorobku naukowego, wybrane recenzje prac habilitacyjnych i wygłaszane przemówienia oraz przedruk sześciu wierszy napisanych przez Jubilata.

Opracowano na podstawie materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej

Galeria>>

Wernisaż wystawy odbył się 10 maja o godz. 13:00 w sali ekspozycyjnej Muzeum PW, w krużgankach Dużej Auli, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej przy pl. Politechniki 1. Wystawa dostępna do odwołania.