Wystawa Electricitas omni tempore

Jubileusz 100-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

W sali wystawowej Muzeum PW w Gmachu Głównym zaprezentowano interesujące obiekty, które przedstawiają historię elektryczności w Politechnice Warszawskiej, m.in.: radiostacja z 1927 r., stare maszyny elektryczne prądu stałego, silniki z dawnego Zakładu Maszyn Elektrycznych, szafa sterownicza z Zakładu Napędu Elektrycznego, szafy do modelowania sieci wysokiego napięcia. 

Największe eksponaty - generatory najwyższych napięć, dawne maszyny elektryczne, energetyczne stanowiska pomiarowe - będzie można zobaczyć w miejscu ich dawnej eksploatacji, w pracowniach, które z okazji Święta Wydziału będą otwarte.

Ekspozycji towarzyszył katalog "ELECTRICITAS OMNI TEMPORE. Wystawa historyczna Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w święto Jubileuszu 100-lecia powstania".

Wydział Elektryczny jest jednym z najstarszych i największych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Elektrotechnika jako dyscyplina wiedzy istnieje na PW od 1915 r. W spisie wykładów na rok 1915/1916 dwa Wydziały, Budowy Maszyn oraz Elektrotechniki, były połączone ze względu na wspólny program przewidziany dla I roku studiów. Dzięki staraniom tak znakomitych naukowców jak Mieczysław Pożaryski, Leon Staniewicz, Kazimierz Drewnowski, Konstanty Żórawski, Stanisław Odrowąż-Wysocki, Janusz Groszkowski, na wiosnę 1921 r. Wydział Elektrotechniczny ukonstytuował się samodzielnie. W 1924 r. zmieniono nazwę Wydziału na Elektryczny i pod tą nazwą funkcjonuje do dziś.

Wydział Elektryczny szczyci się 100-letnią tradycją kształcenia, prowadzenia badań naukowych i wdrażania innowcji w gospodarce. Dziś jest jednym z największych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Zatrudnia ponad 160 naukowców i dydaktyków, a w jego murach studiuje ponad 3000 studentów. W okresie 100-letniej działalności Wydział Elektryczny ukończyło ponad 20 000 studentów, wypromowano ponad 700 doktorów i ponad 150 doktorów habilitowanych, kilkudziesięciu pracowników uzyskało tytuł profesora. W chwili obecnej Wydział kształci na kierunkach: elektrotechnika, automatyka i robotyka stosowana, informatyka stosowana oraz elektromobilność.

Galeria zdjęć>>

Wystawę zaprezentowano w sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym PW, Plac Politechniki 1 w dniach od 2 października do 28 lutego 2022 r.