Wystawa Jubileusz 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii PW

100-lecie istnienia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej było znakomitą okazją do przedstawienia wystawy prezentującej wybór pamiątek z okresu jego działalności. W sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym zgromadzono liczne pamiątki w postaci dokumentów, opracowań kartograficznych, akcesoriów oraz instrumentów geodezyjnych. Szczególną uwagę odwiedzających skupiały osobiste pamiątki po Profesorach Wydziału, często własnoręczne skrypty, listy ocen lub korespondencja. Interesująco prezentował się również zbiór prac dyplomowych i opracowań z okresu sprzed II Wojny Światowej.

Dydaktyczna działalność Wydziału jest również obecna w nowszych materiałach. Są to prace dyplomowe, skrypty i podręczniki sygnowane nazwiskami autorów z grona kadry naukowej Wydziału, często będących fundamentem wiedzy dla kilku pokoleń geodetów. Osiągnięcia i ofertę naukową przedstawiają przykładowe prace naukowe i rozwojowe sięgające współczesnych rozpraw habilitacyjnych i prac wdrożeniowych.

Wystawę uzupełniła ekspozycja wybranych akcesoriów i instrumentów geodezyjnych, z których najciekawiej prezentowały się przyrządy obliczeniowe, pierwsze odbiorniki GPS i klasyczne noniuszowe teodolity.

Znacząca kolekcja instrumentów geodezyjnych zgromadzona przez Wydział Geodezji i Kartografii znajduje się w Muzeum Geodezyjnym działającym w siedzibie Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego.

Na wystawie przygotowanej przez Wydział Geodezji i Kartografii we współpracy z Muzeum PW zaprezentowano eksponaty ze zbiorów Wydziału, Muzeum PW oraz Muzeum Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego.

Ekspozycja czasowa była częścią cyklu seminariów dla studentów Wydziału GiK poświęconych rozwojowi technologii i opracowań pomiarów geodezyjnych odbywających się w październiku 2021 r.

Galeria>>

Wystawę prezentowano w sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym PW, Plac Politechniki 1 w dniach od 30 września do 28 lutego 2022 r.