Wystawa MARZEC 1968/March 1968 exhibition

Społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej odegrała znaczącą rolę w wydarzeniach Marca 1968. W dniu 9 marca 1968 roku na Politechnice Warszawskiej odbył się pierwszy wiec popierający studentów Uniwersytetu Warszawskiego i potępiający brutalne działania milicji. Studenci domagali się, aby władze uczelni i Senat zajęły oficjalne stanowisko odnośnie wydarzeń na Uniwersytecie.

The Polish 1968 political crisis, also known in Poland as March 1968, Students' March, or March events was a series of major student, intellectual and other protests against the ruling Polish United Workers' Party of the Polish People's Republic. The crisis led to the suppression of student strikes by security forces in all major academic centres across the country and the subsequent repression of the Polish dissident movement*. The academic community of WUT played a significant role in the events of March 1968. On March 9, 1968, the first rally was held at the Warsaw University of Technology in support of the students of the University of Warsaw and condemning the brutal actions of the militia. On the 54th anniversary of the March events, the Warsaw University of Technology Museum presented an online exhibition with preserved documents, leaflets, cards with questions asked by students during the strike and photographs from that period.

Wydarzenia miały charakter spontaniczny, były autentycznym zrywem wolnościowym młodzieży akademickiej, protestem przeciwko postępującym ograniczeniom wolności obywatelskich. Po latach prof. Jerzy Woźnicki powiedział:

"

...Studenci Politechniki Warszawskiej okazali szczególną wrażliwość na patologie życia politycznego i publicznego w Polsce. Studenci Politechniki Warszawskiej przez swoją liczbę, przez liczbę manifestacji, przez strajk, przez ogromny wiec, ogromną manifestację na ulicach Warszawy spowodowali, że wydarzenia marcowe stały się wielką, znaną publiczną manifestacją całego środowiska studenckiego...

prof. Jerzy Woźnicki (cyt. za: Miesięcznik PW, luty 1998)

"

W 54. rocznicę wydarzeń marcowych przedstawiamy Państwu wystawę online, prezentującą zachowane w Muzeum PW dokumenty, ulotki, karteczki z pytaniami zadawanymi przez studentów podczas strajku oraz fotografie z tego okresu. Szczególnie zapraszamy do sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym do obejrzenia plakatów i fragmentów czasopism z marca 1968 roku. Odnaleziono je w czerwcu 2021 roku w sali 213 w Gmachu Głównym podczas prac remontowych, przy tablicy pod podestem dla wykładowcy. Materiały zostały zabezpieczone przez Dział Administracyjno-Gospodarczy PW oraz Biuro Komunikacji i Promocji PW.

Plakaty prezentowane są w sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym PW, Plac Politechniki 1 od 9 marca 2022 r.
*Source: Wikipedia