Wystawa "Rok Mieczysława Wolfkego 2022"/The exhibition "The Year of Mieczysław Wolfke 2022"

W 75. rocznicę śmierci wybitnego polskiego fizyka Mieczysława Wolfkego oraz w setną rocznicę mianowania przez Józefa Piłsudskiego na stanowisko profesora fizyki na Politechnice Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Politechnika Warszawska, Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne oraz Komitet Fizyki Polskiej Akademii Nauk ogłosiły rok 2022 Rokiem Mieczysława Wolfkego. 

27 maja br. w Audytorium Fizyki Politechniki Warszawskiej odbyło się "Sympozjum Roku Mieczysława Wolfkego", natomiast w dniach 28-29 maja 2022 r. "Piknik Naukowy z Wolfkem". Wydarzeniem towarzyszącym obchodom była wystawa historyczna poświęcona profesorowi Mieczysławowi Wolfkemu przygotowana przez Muzeum Politechniki Warszawskiej we współpracy z Wydziałem Fizyki PW. Na ekspozycji zaprezentowano dokumenty, fotografie, prace naukowe, publikacje, oryginalny zeszyt z wycinkami prasowymi na temat Wolfkego i inne eksponaty.

***

On the 75th anniversary of the death of the outstanding Polish physicist Mieczysław Wolfke and on the hundredth anniversary of Józef Piłsudski's appointment as professor of physics at the Warsaw University of Technology - the Polish Physical Society, the Warsaw University of Technology, the Photonics Society of Poland and the The Committee on Physics of the Polish Academy of Sciences announced 2022 as the Year of Mieczysław Wolfke. The event accompanying the celebrations was a historical exhibition dedicated to Professor Mieczysław Wolfke, prepared by the Warsaw University of Technology Museum in cooperation with the Faculty of Physics of Warsaw University of Technology.

Galeria>>

Wystawę zaprezentowano 27 maja w Gmachu Fizyki w dniu Sympozjum, a następnie była dostępna dla wszystkich zwiedzających od 28 maja do 3 czerwca 2022 r. w godz. 9-17.Więcej informacji: wolfke.fizyka.pw.edu.pl