Życie i działalność Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Władysława Findeisena/Life and activities of the Rector of the Warsaw University of Technology, prof. Władysław Findeisen

Honorując wybitną postać zmarłego w tym roku prof. dr. inż. Władysława Findeisena, Rektora Politechniki Warszawskiej w latach 1981-1985, od 27 listopada możemy oglądać wspomnieniową wystawę dostępną w sali wystaw czasowych Muzeum PW przy ul. Nowowiejskiej 22. Wystawa będzie czynna do 15 lutego 2024 r. 

Profesor Władysław Findeisen (urodzony 28 stycznia 1926 r. w Poznaniu, zmarły 7 marca 2023 r. w Warszawie) był nie tylko pierwszym wybranym po wieloletniej przerwie w wolnych wyborach Rektorem Politechniki Warszawskiej, ale również cenionym nauczycielem akademickim, specjalistą w zakresie automatyki i sterowania oraz wielkim patriotą o najwyższych standardach moralnych. „W trudnych czasach konfliktów i podziałów w osobie Pana Profesora Politechnika Warszawska zyskała Rektora stojącego na straży wyznawanych wartości i przewodnika po świecie niełatwych wyzwań w duchu poszanowania swobód akademickich” – napisał w liście z okazji jubileuszu 40-lecia wyboru na Rektora PW prof. Krzysztof Zaremba, sprawujący obecnie tę funkcję. Profesor Władysław Findeisen był także uczestnikiem Powstania Warszawskiego, przewodniczącym Prymasowskiej Rady Społecznej (1986-1990), członkiem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym „Solidarności” Lechu Wałęsie (1988-1990), uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu (1989), a w latach 1989–93 senatorem. W latach 1991-2009 był prezesem reaktywowanej Kasy im. Józefa Mianowskiego. Przyczynił się do rozwinięcia programu stypendiów na staże w Polsce dla naukowców z zagranicy, w szczególności z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Prof. Władysław Findeisen był wielokrotnie odznaczany m.in. Orderem Orła Białego, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym i Medalem „Zasłużonemu dla Kościoła i Narodu”. Senat Uczelni w 2015 r. uhonorował Profesora okolicznościowym złotym medalem 100-lecia Odnowienia Tradycji. Pięć lat później w 2020 r. prof. W. Findeisen otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy. Więcej >>

***

Honoring the outstanding figure of prof. Władysław Findeisen, Rector of the Warsaw University of Technology in 1981-1985, in November 2023 WUT Museum organized a memorial exhibition. Professor Władysław Findeisen, born January 28, 1926 in Poznań, died March 7, 2023 in Warsaw, was not only the first Rector of the Warsaw University of Technology after a long break in free elections, but also a valued academic teacher, specialist in automation and control, and a great patriot with the highest moral standards. The professor was also a participant in the Warsaw Uprising, the chairman of the Primate's Social Council (1986-1990), a member of the Citizens' Committee under the chairman of "Solidarity" Lech Wałęsa (1988-1990), a participant of the Round Table Talks (1989), and a senator of the Republic of Poland (1989-93). He has been awarded many state and academic awards. In 2020 prof. W. Findeisen received the title of Honorary Citizen of the Capital City of Warsaw.

***

Wystawa w Muzeum Politechniki, której tematem jest życie i działalność Profesora Władysława Findeisena powstała przy wsparciu syna Profesora – Michała. Pochodzące ze zbiorów rodzinnych pamiątki obrazują zarówno osiągnięcia i nagrody Profesora (np. Order Orła Białego, dyplom nadania Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego, dyplom nadania doktoratu honoris causa, dyplom nadania tytułu Honorowego Obywatela Warszawy), jak i stanowią dowód jego zaangażowania w działalność patriotyczną (np. teczka z materiałami dotyczącymi „dekomunizacji” z 1992 r., plakaty, ulotki, przypinki „Solidarność”). Na wystawie zobaczymy liczne dokumenty, sprawozdania Rektora, okolicznościową korespondencję (listy), wypowiedzi prasowe prof. Władysława Findeisena z lat 1984-1992, wycinki z prasy zagranicznej, opracowania związane z działalnością Profesora w Kasie Mianowskiego czy dyplom z wyrazami wdzięczności od Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu "Zośka" w 30-tą rocznicę jego utworzenia za zaangażowanie w sprawę zachowania pamięci i tradycji Batalionu. Zgromadzone na ekspozycji fotografie pozwalają powrócić do momentów, które składają się na życie i bogaty dorobek prof. Władysława Findeisena.

Z tej okazji Muzeum PW przygotowało także wspomnieniowy film o prof. Władysławie Findeisenie, udostępniony na kanale You Tube i na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy!

Komisarz wystawy: dr Andrzej Ulmer

Galeria>>