Noc Muzeów 2023 w Muzeum Politechniki Warszawskiej/Night of Museums 2023 at WUT Museum

W sobotni wieczór 13 maja 2023 r. Muzeum Politechniki Warszawskiej zaprosiło na bliskie spotkania w przestrzeni sali ekspozycyjnej w Gmachu Głównym, które uatrakcyjniły okolicznościowe wystawy związane z historią Uczelni oraz Skandynawią.

Historię Politechniki Warszawskiej tworzą wydarzenia, które nie zaistniałyby w czasie bez udziału członków wspólnoty akademickiej, ich zaangażowania w naukę i patriotycznego entuzjazmu. Odkrywcy i wynalazcy nie tylko wnoszą wkład w postęp cywilizacyjny, ale również są cenionymi wykładowcami, potrafiącymi nawiązywać znakomity kontakt ze studentami i współpracownikami. Podczas tegorocznej Nocy Muzeów mieliśmy okazję przyjrzeć się bliżej postaci Profesora z Wydziału Inżynierii Lądowej, którego osiągnięcia odzwierciedliła wystawa „Profesor Zbigniew Kączkowski – życie i twórczość”.

***

On Saturday evening, May 13, 2023, the Warsaw University of Technology Museum participated in the annual Night of Museums, presenting the occasional exhibition "Professor Zbigniew Kączkowski - life and work". Guests could also learn about the history of the Warsaw University of Technology and its academic symbolism. Employees of the Warsaw University of Technology Museum answered visitors’ questions about President Stefan Starzyński and Stanisław Staszic, talking about their connections with WUT. At the same time, our guests had the opportunity to read the latest publication of WUT Museum "Warsaw University of Technology. History and tradition in outline”.

***

Osoby zainteresowane dziejami Politechniki Warszawskiej widzianymi przez pryzmat akademickiej symboliki, jak co roku mogły zapoznać się ze sztandarem wręczonym Rektorowi PW prof. Czesławowi Skotnickiemu przez Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego w listopadzie 1925 r., oryginalną togą rektorską czy uniformem studenta Instytutu Politechnicznego. Na wystawie zobaczyliśmy również zdjęcie kamienicy, w której odbywały się wykłady zanim wybudowano Gmach Główny Politechniki Warszawskiej. Budynek przetrwał zmienne koleje losu stolicy, a my pokazaliśmy, gdzie można go znaleźć. Odpowiadaliśmy również na pytania co łączy Politechnikę Warszawską z Prezydentem Stefanem Starzyńskim i dlaczego Stanisław Staszic jest tak ważną postacią dla naszej Uczelni. Naszym gościom zaprezentowaliśmy najnowszą publikację poświęconą historii Uczelni pt. „Politechnika Warszawska. Historia i tradycja w zarysie”.

Noc Muzeów poprzedził Salon Historyczny Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW „Dzieje Politechniki Warszawskiej na pocztówkach, zdjęciach i eksponatach ze zbioru dr. inż. Sylwestra Gładysia” - 12 maja godz. 14:00 otwarcie, godz. 18:00 prelekcje: prof. dr. hab. inż. Andrzeja Jakubiaka "200 lat Politechniki Warszawskiej" oraz autora wystawy dr. inż. Sylwestra Gładysia. Ekspozycja była dostępna również w sobotę 13 maja w godz. 18:00-23.00 w Klubie Absolwenta (sala 04) w krużgankach Gmachu Głównego PW (obok Muzeum PW).

Jako że Politechnika Warszawska jest Uczelnią otwartą na świat w Noc Muzeów zachęcaliśmy odwiedzających do prześledzenia dwóch wątków związanych z historią Skandynawii tj. wystawy „Medale i odznaczenia Finlandii” powstałej z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej oraz tablicy chronologicznej szwedzkiej dynastii Wazów, obchodzącej w 2023 r. 500-lecie swojego istnienia. Tablica została przekazana do Muzeum Politechniki Warszawskiej przez jej autora i absolwenta Wydziału Architektury p. Tomasza Kwiecińskiego, prezesa Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego.

Obecnie Noc Muzeów to nie tylko wystawy w placówkach muzealnych, stąd goście Politechniki Warszawskiej wzięli aktywny udział w pozostałych atrakcjach przygotowanych przez naszą Uczelnię, których program zamieszczono na stronie Politechniki Warszawskiej.

Galeria>>